Hatályos rendeletek gyűjteménye

2018. évi rendeletek

1_2018.(I.31.) Költségvet.rend. módosítása

2_2018.(I.31.) A településkép védelméről szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről

3_2018.(I.31.)Helyi lakáscélú támogatás rendelet – PÁLYÁZATI ADATLAP LETÖLTÉSE

4_2018.(II.22.) 2018. évi költségvetési rendelet

5_2018.(VI.27.) Helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet

6_2018.(IV.27.)Ösztöndíj pályázat EFOP-3.9.2-16-2017-00013

10_2018.(VI.28.) HÉSZ rendelet módosítása egységes szerkezetben
10_2018.(VI.28.) HÉSZ rendelet módosításáról szóló rendelet

11_2018.(VI.28.) Az Önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosítása egységes szerkezetben
11_2018.(VI.28.) Az Önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosítása

 

 

2017. évi rendeletek

1_2017(II.01.) 2016.évi költségvetési rendelet módosításáról

2_2017(II.01.) Helyi Építési Szabályzat módosításáról

3_2017(II.01.) Képviselők tiszteletdíja

4_2017(II.01.) 2017.évi Költségvetési rendelet

5_2017(IV.27.)Térítési díjról szóló rendelet módosítása

6_2017(V.31.) Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 62017.(V.31) önkományzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi Zárszámadásáról

7_2017(V.31.) Szociális rendelet módosítása

8_2017.(VIII.24.) Mezei őrszolgálatról szóló rendelet

9_2017.(IX..29.) 2017. évi Költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet

10_2017.(IX.29.) Helyi népszavazásról szóló rendelet

11_2017.(IX.29.) Reklámhordozók elhelyezéséról szóló rendelet

12_2017.(X.10.) Szociális tüzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet

13_2017.(XI.29.)Költségvetési rend.mód 

14_2017.(IX.29.) Bursa Hungarica

15_2017.(XI.29.) Iparűzési adó mód. 15_2017.(XI.29.) Ipar.adó egységes

16_2017.(XII.21.) A telepüskép védelméről szóló rendelet

17_2017.(XII.21.) A 2018.évi költségvetés általános szabályairól szóló rendelet

18_2017.(XII.21.)Partnerségi egyeztetés szabályairól


9_2015.(IV.30.) Önk.lakások bérleti díja

A települési szilárd hulladék gyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

1. sz. melléklet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2013. évi díjtételeiről

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

 A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról

A temetőkről és a temetkezésekről

Balástya Község Helyi Építési Szabályzata

Balástya község Helyi Építési Szabályzata – MÓDOSÍTÁS

Az állatok tartásáról

A vendéglátóipari egységek, vendéglátóhelyek nyitvatartási rendjéről

A díszpolgári cím adományozásáról

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz
történő csatlakozás helyi szabályairól

A közterület használatának rendjéről

A közterület használati díjak mértékéről

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok
térítési díjáról

Az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról

A helyi iparűzési adóról

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Balástya Községi Önkormányzat vagyonrendelete

Balástya Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 1/2015.(II.10.) rendelete a 2015. évi költségvetéséről

Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) rendelete Az idegenforgalmi adóról

Balástya Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II. 10.) rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.26.) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásról

Balástya Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 1/2014./II.06/ rendelete 9/2014. (VIII.27) rendelettel módosított 16/2014./XII.12/ rendelettel módosított 4/2015. (II.26.) rendelettel módosított a 2014. évi költségvetéséről

Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (IV.01.) rendelete Az idegenforgalmi adóról     Szociális ellátásokról és azok térítési díjáról

2015 évi költségvetés módosításáról

8/2015. (IV.30.) Az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről

9/2015 (IV. 30.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletének megállapításáról

10/2015 (IV. 30.) a közterület használati díjak mértékéről

11/2015 (IV. 30.) A Balástyai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

12/2015. (V.28.) Ör. számú rendelete az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015 (VI. 29) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról szóló 18/2013. (XII.20.) Kt.sz. rendelet módosításáról

Balástya Községi Önkormányzat 14/2015. (VI. 29.) rendelete a 6/2015. (IV. 01.) rendelettel módosított, az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 10.) számú rendeletének módosításáról

Balástya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2011.(XII.21.) rendelete a helyi iparűzési adóról, a 15/2012.(XI.28.) rendelettel egységes szerkezetben

Balástya Községi Önkormányzat 16/2015. (VI. 29.) rendelete a 6/2015. (IV. 01.) rendelettel módosított, az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 10.) számú rendeletének módosításáról

Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (XI.03.) rendelete

Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (X.20.) rendelete

Balástya Községi Önkormányzatának 11/2014 (VIII.27.) A talajterhelési díjról szóló rendelete 17/2015 (X.20.) rendelettel egységes szerkezetben

Balástya Község Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési terve

 

Balástya Községi Önkormányzatának 19/2015 (XI.27.) Avar és kerti hulladék égetéséről szóló rendelete 8/2015 (IV.30.) rendelettel egységes szerkezetben

Balástya Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2016 (I.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és az irányított költségvetési szervek kiadási előirányzatainak készpénzben történő teljesítéséről

Balástya Községi Önkormányzatának 2/2016 (II.16.) rendelete 6/2015 (IV.1.)  rendelettel, a 14./2015(IV.29.) és a 16/2015(X.20.) rendelettel módosított, Balástya Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015 (II.10.) szamú rendeletének módosításáról 

Balástya Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2016.(II.16.) rendelete a 2016. évi költségvetéséről

Balástya Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(II.16.) rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Közbeszerzési terv Balástya Községi Önkormányzat 2016 

Balástya Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2016.(IV.27.) rendelete a Balástya Községi Önkormányzat 3/2016 (II.16.) 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról

Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.29.) rendelete a személyes gondoskodás nyújtó szociális éllátásokról és azok térítési díjáról, a 6/2016 (IV.27) rendelettel egységes szerkezetben

Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(IV.31.) rendelete önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(VI.20.) rendelete a települési hulladékgazdálkodásról szóló a 13/2015(VI.29.) és a 8/2016.(VI.20.) rendeletekkel módosított 18/2013.(XII.20.) rendeletének módosításáról

Balástya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(IV.06.) A vendéglátóipari egységek, vendéglátóheylyek nyitvatartási rendjéről a  9/2016.(VII.19.) módosító rendelettel egységes szerkezetben

Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásról a módosító 18/2015. (XI.03) és  a 12/2016. (IX.29.) rendeletekkel egységes szerkezetben

Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (IX. 28.)rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásról szóló 3/2015. (II. 26.) rendeletének módosításáról

Balástya Község Önkormányzat Képviselő – testületének 14/2016. (X.27.) rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Balástya Községi Önkormányzat 2017-es közbeszerzési terve