AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

2017. augusztusi ügyfélfogadása Csongrád megyében

Tudja Ön, hogy hová fordulhat segítségért, ha neme, egészségi állapota, fogyatékossága, bőrszíne, politikai vagy más véleménye, anyasága (terhessége), életkora, vagyoni helyzete, stb. miatt kedvezőtlenebb bánásmódban részesül(t), mint amelyben más, Önnel összehasonlítható helyzetben levő  személy vagy csoport?

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság autonóm államigazgatási szerv, amely diszkriminációs ügyekben az egész ország területéről fogadja a panaszokat. A megyei egyenlőbánásmód-referenst az alábbi ügyfélfogadási helyeken és időpontokban keresheti személyesen, telefonon, vagy e-mailben:

Dr. Kiss Éva

06 (30) 275-2520
kissevadr@invitel.hu

Állandó ügyfélfogadás

SINOSZ Csongrád Megyei Szervezete
6722 Szeged, Bartók Béla tér 4. 18-as kapucsengő                         

Telefon: 06 (70) 377-5720

2017. augusztus 11-én: 9.00-13.00 óráig                                              

2017. augusztus 25-én: 9.00-13.00 óráig

 

Idősek Közösségi Központja – Senior Center
6721 Szeged, Eszperantó u. 1. Telefon: 06 62/648-132
2017. augusztus 3-án: 12.00-16.00 óráig

 

Járási ügyfélfogadás

Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Kistelek, Tisza u. 1.

06 62/259-440

2017. augusztus 17-én: 10.00-14.00 óráig