Hóeltakarítási ügyeletben – a vállalkozók elérhetősége és területhatárai

Felhívjuk a külterületi lakosság figyelmét, hogy az önkormányzati kezelésben lévő dűlőutakról a hóeltakarítás önkormányzati feladat. A dűlőutakról a tanyákhoz vezető bejáróutak hóeltakarítása az ingatlan tulajdonosok saját költségére történik. Ez alól kivétel a szociális gondozásban részesülő idősek lakóingatlanainak megközelítése miatt az oda vezető bejáróutak tisztítása.

“Hóeltakarítási ügyeletben – a vállalkozók elérhetősége és területhatárai” bővebben

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ügyfélfogadása Csongrád megyében – 2017. december

Tudja Ön, hogy hová fordulhat segítségért, ha neme, egészségi állapota, fogyatékossága, bőrszíne, politikai vagy más véleménye, anyasága (terhessége), életkora, vagyoni helyzete, stb.  miatt  kedvezőtlenebb bánásmódban részesül(t), mint amelyben más, Önnel összehasonlítható helyzetben levő  személy vagy csoport? “AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ügyfélfogadása Csongrád megyében – 2017. december” bővebben