Népegészségügyi tájékoztató a megye természetes fürdőhelyeiről

Csongrád megye területén az alábbi természetes fürdővizek használatát-, továbbá természetes fürdőhelyek kijelölését engedélyezték a területileg illetékes Járási Népegészségügyi Osztályok:

Csongrád megye területén az alábbi természetes fürdővizek használatát-, továbbá természetes fürdőhelyek kijelölését engedélyezték a területileg illetékes Járási Népegészségügyi Osztályok:

 • Sziksósfürdő Strand és Kemping (6791 Szeged, Széksósi út 5500/1. hrsz.);
 • Sziksósfürdő Naturista Strand és Kemping (6791 Szeged, Vereshomok dűlő 1.);
 • Sándorfalva Nádastó Szabadidőpark (6762 Sándorfalva, 0384/6. hrsz.);
 • Tiszasziget Turisztikai Központ Szabadstrand (6756 Tiszasziget, Hrsz.: 358.);
 • Sun City Szabadidőközpont (6800 Hódmezővásárhely – Kopáncs, külterület 1633/10. hrsz.);
 • Mártély Holt – Tiszai szabad strand (6800 Hódmezővásárhely, 15001/1. hrsz.);
 • Mindszent Tiszai szabad strand (6630 Mindszent, Tisza folyó bal part 215+125 – 215+275 fkm);
 • Körös – toroki Partfürdő (6640 Csongrád, Tisza folyó jobb part 243+7 – 244+1 fkm);
 • Tiszai Partfürdő (6600 Szentes, Tisza folyó bal part 238+5 – 238+4 fkm).

Tekintettel arra, hogy a kijelölt fürdőhelyek kivételével a folyók belterületi szakaszán a fürdőzés tiltott, a Tisza folyó partján a Partfürdő Szabadstrand (6726 Szeged, Középkikötő sor 1-3. Tisza folyó bal part 173+785 – 173+835 fkm) az egyetlen közegészségügyi szempontból megfelelő és ellenőrzött körülményeket biztosító fürdési lehetőség Szegeden.
Ez, a város belterületén kijelölt, természetes fürdőhely az idei évben már a hetedik szezonját kezdi meg, és teremt lehetőséget a szabad strandot kedvelőknek az ellenőrzött körülmények közötti nyilvános és ingyenes fürdőzésre a folyóban.

A Partfürdő fürdővíz minőségének ellenőrzését a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeléséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet alapján négyhetente végzi el a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségi Főosztálya az üzemeltető megrendelése alapján. A szezonkezdetet megelőző mintavétel 2015. május 12-én megtörtént, melynek eredménye alapján a természetes fürdővíz megfelelő minősítésű lett. A 2015. szeptember 30-ig kijelölt szabad strand fürdővíz minőségének ellenőrzését a nyár során további három alkalommal végzik el a szakemberek.
Az aktuális fürdővíz vizsgálati eredményt az üzemeltető a helyszínen kifüggeszti. A fürdőzők emellett folyamatos tájékoztatást kapnak nemcsak a fürdővíz minőségéről, hanem annak megőrzésével kapcsolatos használati szabályokról, a levegő és a víz aktuális hőmérsékletéről, a víz mélységéről, a határértéket meghaladó, napi UV sugárzási szint mértékéről, a védelem nélküli napon tartózkodás ajánlott időtartamáról és egyéb közérdekű információkról is.
A parton a fürdőzők rendelkezésére áll nemenként elkülönített díjmentesen igénybe vehető illemhely, zuhanyzási lehetőség valamint a közüzemi vízellátó hálózatról ivóvíz is biztosított. A látogatók védelmét szolgálja továbbá a nyitvatartási időben a helyszínen tartózkodó uszodamester, mentőőr is.

A vendégeknek ugyanakkor kötelességük betartani a higiénés előírásokat saját maguk és más fürdőzők egészségének megőrzése érdekében.

S z e g e d, 2015. június 1.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Sajtószolgálata

Megújul a sportcsarnok és az iskola előtti tó – 73 lyuk a szigetelő fólián

A sportcsarnoknál a parkban a tó megújítása folyamatban van, és az általános iskolai ballagásig elkészül. A szigetelő fóliát a Szórófej Kft. ügyvezetője, Csányi Imre és munkatársai május 29-én kijavították. A viszonylag vastag fólia 73 helyen volt lyukas, mert a parkot látogatók közül néhányan a tó körüli termésköveket a tóba dobálták, illetve a facsemeték mellett támaszul szolgáló karókkal kiszurkálták. A javítás után a tavat feltöltik majd vízzel, és visszatelepítik a növényeket. A tó körül a kőzúzalék helyett díszburkolat készül, amelyhez a térköveket már oda szállította a kivitelező.

Már igényelhető az útdíjkompenzáció

2015. április 1-jén lépett hatályba az útdíjfizetési kompenzáció szabályairól szóló kormányrendelet. A kompenzációt a négy vagy több gyermek után családi pótlékban részesülő vagy mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal rendelkező autósok kaphatják. A jogosultak a D2 és D1 kategóriák díjai közti különbséget igényelhetik vissza a járási hivataloknál, az okmányirodákban és a kormányablakoknál.

2015. április 1-jén lépett hatályba az útdíjfizetési kompenzáció szabályairól szóló kormányrendelet. A kompenzációt a négy vagy több gyermek után családi pótlékban részesülő vagy mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal rendelkező autósok kaphatják. A jogosultak a D2 és D1 kategóriák díjai közti különbséget igényelhetik vissza a járási hivataloknál, az okmányirodákban és a kormányablakoknál.

Az új útdíjrendszer év eleji bevezetésekor a nagyobb családok által használt, akár kilenc ember szállítására is alkalmas gépkocsikat egy matricakategóriával feljebb (D2-esbe) sorolták. Fónagy János államtitkár ekkor bejelentette, hogy utólagos kompenzációt kapnak majd a négy- vagy többgyermekes nagycsaládok, valamint a mozgásukban korlátozottak. A kedvezményről szóló kormányrendelet időközben megszületett. A jogszabály szerint útdíjfizetési kompenzációra az jogosult, aki a D2 díjkategóriába tartozó, legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű személygépkocsi tulajdonosa, üzembentartója, ha

 • négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személy (törvény szerint legalább 4 gyermek után családi pótlékban részesül)
 • négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személlyel egy lakcímen élő hozzátartozója,
 • mozgásában korlátozott személy
 • mozgásában korlátozott személlyel egy lakcímen élő hozzátartozója.

A rendelet szerinti jogosultak a kompenzációt a járási hivatalnál, a kormányablaknál vagy okmányirodánál kérelmezhetik a jogszabályban meghatározott (60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 1-4. számú melléklete) kérelem benyújtásával. A kompenzációt 2015. január elsejéig visszamenőleg lehet kérni, és a mozgásukban korlátozottakkal egy háztartásban élő családtagok (például gyermek esetében a szülő) is igényelhetik.

Azonos időszakra csak egy forgalmi rendszám után, és csak a kérelmező tulajdonában vagy üzemben tartásában lévő személygépkocsira lehet igényelni a kedvezményt 2015. január 1. és 2016. január 31. között. A kérelemhez mellékelni kell a vásárlást és érvényességet nyugtázó értesítés vagy ellenőrző szelvény másolatát. Mobiltelefon útján – rövid szöveges üzenettel – történő vásárlás esetén a vásárlást nyugtázó értesítés alapján szintén a rendelet mellékletében meghatározott nyilatkozatot kell kitölteni.
A kérelmeket a kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálya bírálja el. A hivatalnak a kérelem elfogadása esetén, a benyújtást követő 60 napon belül kell gondoskodnia a kompenzáció kifizetéséről. Kedvezőtlen döntés esetén a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz lehet fellebbezést benyújtani.

Szeged, 2015. május 28.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Sajtószolgálata

Fűszerpaprikát ültet az önkormányzat

A Start Minta Munkaprogram részeként május 28-án kezdődött a fűszerpaprika ültetése az önkormányzat saját, több mint egy holdas területén. Ehhez pályázott az önkormányzat egy ültetőgépre is, de a finanszírozás hiánya miatt ki kellett venni a programból, és a saját költségvetési keretben pedig nem volt tervezve a megvásárlása, ezért kézzel, hagyományos módon ültetik el a palántákat a közfoglalkoztatottak. Az önkormányzat a termést megszárítva, őrleményként a közétkeztetésben használja fel, továbbá Karácsony előtt a rászorultak kapnak belőle, és egy részét értékesíti, amelyből a bevételt vissza kell forgatni ebbe a munkaprogramba.