Idegenforgalmi adó

Idegenforgalmi adó

Balástya Községi Önkormányzat képviselő-testülete 14/2014. (XI. 26.) sorszámmal rendeletet alkotott az idegenforgalmi adóról. Az új adónem 2015. január 1-től lépett hatályba, melynek mértéke személyenként és vendégéjszakánként 200 Ft.

Idegenforgalmi adó

Balástya Községi Önkormányzat képviselő-testülete 14/2014. (XI. 26.) sorszámmal rendeletet alkotott az idegenforgalmi adóról. Az új adónem 2015. január 1-től lépett hatályba, melynek mértéke személyenként és vendégéjszakánként 200 Ft.

A bevallás benyújtásának és az adó megfizetésének határideje a tárgyhót követő 15. nap.

Az idegenforgalmi adóval kapcsolatban érdeklődni lehet a polgármesteri hivatalban az ügyfélfogadási időben vagy a 62/278-222 /103-as melléken.

Tiszta Víz Ivóvízminőség-javító program

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A VÍZHÁLÓZAT IS BŐVÜL BALÁSTYÁN

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A VÍZHÁLÓZAT IS BŐVÜL BALÁSTYÁN

 

2014. július

Korszerű víztisztító rendszer kiépítése, meglévő hálózat részleges rekonstrukciója, új kezelőépület építése és a víztorony évek óta esedékes külső-belső felújítása a főbb elemei, a Tiszta Víz Ivóvízminőség-javító projektnek Balástyán.
A település vízműve által szolgáltatott ivóvíz minősége a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6. sz. melléklete szerint vas tekintetében 25 %-kal, ammónium tekintetében pedig 22 %-kal haladja meg a határértéket. Ezen változtat az Európai Uniós és hazai forrású támogatás, amely a község önkormányzatától önerőt nem igényel, inkább munkát – tudtuk meg a polgármestertől.
Nem csak a belterületi vízhálózat nagy része újul meg a projekt keretein belül és építenek huszonkét szakaszolásra alkalmas tolózárat a rendszerbe, hanem a Móra majori lakások és az Őszeszéki gazdasági övezetben lévő fogyasztók is új vezetéken kapják majd az ivóvizet. Ehhez több mint hét kilométernyi csövet kell lefektetni és százötvenkettő új bekötést elkészíteni. A szakaszolókkal egy esetleges üzemzavar esetén szinte utcánként lehet majd lezárni a vízvezetéket, hogy valóban csak azok maradjanak ki a szolgáltatásból rövid időre, akik a hiba közvetlen közelében laknak. További tizennégy új tűzcsap szolgálja a lakosok biztonságát és a már régóta esedékes víztorony felújítást is sikerült elvégezni – mondta el a vízmű kezelője. Az eddigi apró javítások után, a glóbuszt most kívül-belül felújították, átalakították.
A számítógép vezérelte víztisztító rendszer – a felújított régi mellett – új, 60 m2-es épületben kapott helyet, ahol mechanikai, biológiai és vegyi szűrést is alkalmaznak. A víz minőségét heti mintavételezés segítségével független laboratórium ellenőrzi majd. Ugyanazt a szigorú előírásoknak megfelelő jó minőségű ivóvizet kapja majd a projekt befejezése után a részt vevő tizenegy település minden lakója, a mintegy nettó 2,348 milliárd forint értékű projekt révén – mondta el Patkós Zsolt szanki polgármester, a beruházás gesztor önkormányzatának vezetője.
A vízszolgáltató telephelyén a nyersvíztároló-, tisztított víztároló- és dekantáló medencék kialakítása után, az út és járda elkészítése következik, így a munkálatok várhatóan augusztusban befejeződnek. Előre kell gondolkodni – vallja Ujvári László polgármester. Az eddigi két kút és a korszerű technológia hosszú éveken keresztül tudja majd szolgálni a jelenlegi és a várhatóan növekvő fogyasztói kört.

 

„Tiszta víz” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás              
Cím: 6767 Ópusztaszer, Tóhajlat u. 130.

Telefon: +36 (62) 575-130, fax: +36 (62)  575-131                                           
E-mail: tisztavizt@gmail.com                                             
Honlap:  http://tisztaviz.szankinfo.hu/

 

A hulladékszállítás rendje

A hulladékszállítás rendje

A hulladékszállítás rendje

Balástya területén a települési szilárd hulladékgyűjtés rendje:

• minden kedden kommunális hulladék szállítás,
• minden hónap 3. pénteken a tiszta csomagoló anyagot, ami papír, műanyag és fémdoboz, de kivéve az üveget és a szennyezett csomagoló anyagot,
• komposzt gyűjtése  április 1-től november 1-ig, minden hónap 4. pénteken a szerves hulladékot, ami fű, falevél, egyéb zöldhulladék, fanyesedék (30×50 cm-es kévébe kötve).

Ezen hulladékokat a gyűjtési nap reggelén 6 óráig szíveskedjenek az ingatlanuk elé kihelyezni zsákban vagy egyéb tároló edényben, kukában.

Részletes tájékoztatás a Balástyai Újság 2014. májusi számának 6-7. oldalán olvasható.

Kutyatartók figyelmébe

Felhívom a Tisztelt Kutyatartók figyelmét, hogy állataikat tartsák ingatlanaikon belül, figyeljenek arra, hogy

Felhívom a Tisztelt Kutyatartók figyelmét, hogy állataikat tartsák ingatlanaikon belül, figyeljenek arra, hogy

a kutyák az ingatlanokról sem a tanyavilágban, sem a település belterületén ne tudjanak kijárni, a lakosokat, a közlekedőket, különös tekintettel az időseket és a gyerekeket semmilyen módon ne fenyegessék vagy veszélyeztessék.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, legyenek tekintettel egymásra, és tartsák be a kutyatartásra vonatkozó szabályokat! Ellenkező esetben bizonyítékkal alátámasztott feljelentés esetén szabálysértési eljárás indul, amelyben a Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleken működő Szabálysértési Hatósága jár el, és pénzbírságot szab ki.
Magyar Mihályné jegyző