Bűnmegelőzési kiadványt kapnak a tanyán élők

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság a „Közösen a Dél-Alföldi Régió külterületeinek biztonságáért, az élhetőbb tanyavilágért” elnevezésű pályázat keretében 52 ezer darab „Dél-alföldi Pusztázó” című kiadványt készített el. A négy oldalas bűnmegelőzési tájékoztatót a tanyákon élők közbiztonságérzetének erősítése érdekében a rendőrség a régióban, így Balástyán is valamennyi külterületi postai címhelyre eljuttatja.

A Balástyai Polgárőr Egyesület a rendőrséggel kötött együttműködési megállapodása alapján, a körzeti megbízottakkal közös szolgálatteljesítéseken kívül, – amikor egy rendőrrel egy polgárőr járja a tanyavilágot, – időseknek ajtóék riasztót és kulcstartó lámpákat ad át és a tanyai lakosság körében „Pusztázó” című szórólapot is terjeszti.   

Mindkét kiadvány fontos bűnmegelőzési vagyon- és áldozatvédelmi tanácsokat, hasznos információkat tartalmaz.

Vadászmajális

A Balástyai Földtulajdonosok Vadásztársasága május 16-án, szombaton Vadászmajálist tartott. A gajgonyai állandó rendezvényhelyszínükön, Hegedűs Sándor és Hegedűs Tibor földterületén már reggel gyülekeztek a vadászok és családtagjaik, valamint vendégeik. A kezdetben borús idő, később kellemes napsütésre változott. Már délelőtt elkezdődött a koronglövészet, amelyben a vadászok és barátaik mérték össze tudásukat. Közben három bográcsban 140 adag pörkölt főtt, külön sós vízben pedig egy jó nagy adag köménymagos krumpli. A verseny eredményhirdetését ebéd után tartották. A díjakat – hátizsákokat, táskákat és vadászati kellékeket – a föld tulajdonosai ajánlották fel. A vadászok közötti versenyben 1. helyezést Dencs Viktor, 2. helyezést Berta Tibor, 3. helyezést ifj. Berta Tiborért el. A női kategória nyertese Bitó Pálné, a vendégek versenyében pedig első lett Rajnai Zsolt.
A koronglövészet délután is folytatódott, akkor már a hatalmas üveg pezsgő megnyerése volt a tét. Egész nap a büfében olthatták szomjukat a résztvevők, és délután óriás palacsintát kóstolhattak. A Vadászmajális lényege a közös program, a találkozás, beszélgetés az idén is teljesült.

Az eseményről képek a GALÉRIA/FOTÓK menüben láthatóak.

Anyák napja ünnepség időseknek

Május 14-én a Balástya Községi Önkormányzat a művelődési házban tartott Anyák napi ünnepséget az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub tagjainak és az Integrált Szociális Intézmény nappali ellátásában részesülő időseknek. Ujvári László polgármester Nagy Ferenc „Édesanyám” című versével köszöntötte a nagymamákat, és az ünnep fontosságáról beszélt. Ezután az óvodások Anyák napjára összeállított műsora következett, majd az ünnepeltek csokival kedveskedtek a kis szereplőknek. A bensőséges ünnepségen Ujvári László az óvodásokkal együtt virágot adott át a meghívottaknak, és süteménnyel, üdítővel vendégelték meg őket.

Nagy Ferenc: Édesanyám

Van egy szó, van egy név ezen a világon,
Melegebb, színesebb, mint száz édes álom.
Csupa virágból van, merő napsugárból…
Ha ki nem mondhatod, elepedsz a vágytól.
Tisztán cseng, mint puszták estéli harangja,
Örömében sír az, aki e szót hallja.
Ártatlan kisgyermek, csöpp, gügyögő hangja,
Amikor gőgicsél, mintha volna szárnya.
Amikor a szíved már utolsót dobban,
Ez az elhaló szó az ajkadon ott van.
Mehetsz messze földre, véres harcterekre,
Ez a szó megtanít igaz szeretetre.
Bánatban, örömben – ver az Isten vagy áld,
Hogyha elrebeged, már ez is imádság.
És ha elébed jön könnyes szemű árva,
E szóra felpattan szíved titkos zárja.
Drága vigasztalás ez a szó, ez a név,
Királynak, koldusnak menedék, biztos rév.
Te vagy legboldogabb, nem gyötörnek gondok,
Ha keblére borulsz, és el kinek mondod?
S ha szomorú fejfán olvasod e nevet,
Virágos sírdombon a könnyed megered.
Van egy szó, van egy név, valóság, nem álom,
Nekem a legdrágább ezen a világon.
Ez a legforróbb szó, az én legszebb imám,
Amikor kimondom: anyám, édesanyám.

Az eseményről képek a GALÉRIA/FOTÓK menüben láthatóak.

Tájékoztató és felhívás mezőgazdasági kárenyhítésről a viharkárok kapcsán

Csongrád megye északi területeit az elmúlt héten jelentős jég és viharkár érte. Tekintettel arra, hogy a mai napig körülbelül 15 db kárbejelentés érkezet osztályunkra, felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy a 2015. évi agrárkár-enyhítési évben az MVH által működtetett elektronikus felületen nyújthatják be kárbejelentéseiket. A kárbejelentéseket a káresemény megtörténtétől számított 15 napon belül tehetik meg. A károk bejelentésében a NAK falugazdászok nyújtanak segítséget.

Változás a korábbi évekhez képest, hogy a 2015. kárenyhítési évtől már az üvegházi és fóliás termesztéssel foglalkozó mezőgazdasági termelők is tagjai lehetnek a megreformált agrárkár-enyhítési rendszernek. Ezen termelői körre is ugyanazon – Európai Bizottság által engedélyezett – szabályok vonatkoznak, mint az agrárkár-enyhítésben régebb óta részt vevő termelőkre.
Következésképp, üvegházi és fóliás termesztés esetében a kötelező tagságra vonatkozó területi limithatár szántóföldi zöldségek esetében legalább 5, ültetvények esetében legalább 1, együttesen pedig legalább 5 hektár. Az ez alatti területméretekkel rendelkező termelők számára az önkéntes csatlakozás lehetősége továbbra is fennáll. Így például, ha egy mezőgazdasági termelő legalább 5 ha nagyságú üvegházi vagy fólia alatt termesztett növény (például fejes káposzta és földieper) megjelölésével nyújt be egységes kérelmet, akkor már a 2015. kárenyhítési évben kötelezően tagjává válik az agrárkár-enyhítési rendszernek.
A kárenyhítési hozzájárulás hektáronkénti összege annak függvényében kerül meghatározásra, hogy az üvegház, vagy fóliasátor alatt milyen növényt termesztenek. Szántóföldi zöldség esetében 3.000 Ft/ha, ültetvények esetében 1.000 Ft/ha a hozzájárulás mértéke.

Lényeges kihangsúlyozni, hogy a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2012. évi CLXVIII. törvény és annak végrehajtására kiadott miniszteri rendelet rendelkezései az elemi káresemények által a termesztett növényekben okozott károkat kompenzálja. Így a kárenyhítő juttatás az elemi káresemény által okozott 30%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenést, illetve üzemi szinten a 15%-ot meghaladó mértékű hozamérték-csökkenést kompenzálhatja. Az üvegházi és fóliás termesztés esetében a kedvezőtlen időjárási jelenségek magában az üvegházban, illetve a fóliasátorban is okozhatnak károkat, azonban e károk továbbra sem képezik részét az agrárkár-enyhítési rendszernek és kárenyhítő juttatás sem igényelhető az ilyen típusú anyagi károk után.

Szeged, 2015. május 11.

A Csongrád megyei Kormányhivatal Sajtószolgálata