Balástyai Általános Művelődési Központ Könyvtár

A balástyai könyvtár a település egyetlen nyilvános könyvtára.  Alapvető feladata az írott vagy elektronikus információ eljuttatása minden lakoshoz. A kölcsönző térben mintegy 17 000 kötet várja az olvasóközönséget. A könyvek kölcsönzése és helyben használata mellett ingyenes számítógép- és internethasználatot is biztosítunk a látogatóknak a friss információk elérése érdekében.
A könyvtár egyéb szolgáltatásai: fénymásolás, színes- és fekete-fehér nyomtatás, hagyományos VHS kazetták digitalizálása.
Amennyiben bővebben szeretne tájékozódni könyvtárunkról, látogassa meg honlapunkat: www.balastyaiamk.hu.

 

Nyitva tartás:
hétfő 8.00-18.00 óráig
kedd            8.00-18.00 óráig
szerda          8.00-18.00 óráig
csütörtök      8.00-18.00 óráig
péntek         8.00-18.00 óráig
szombat      12.00-18.00 óráig

Balástyai Általános Művelődési Központ Könyvtár
6764 Balástya, Rákóczi u. 32.
Telefon: +36 62/578-130, +36 (30) 413 0075
E-mail: konyvtar@balastyaiamk.hu
www.balastyaiamk.hu

Ifjúsági Klub

ifjusagi_klub

A művelődési ház udvarában levő klubterem kisebb létszámú közösségek összejövetelei, előadások és egyéb rendezvények tartására alkalmas.

Az ifjúsági klubhelyiségének használatával kapcsolatban 8.00-19.00 óráig a 06 (30) 290-7773-as telefonszámon lehet érdeklődni.

A klubhelyiség bérleti díjai

1-3 óra időtartamig     2. 000 Ft/óra

4 óra időtartamig        7. 000 Ft/óra

5 óra időtartamig        8. 000 Ft/óra

6-8 óra időtartamig     9. 000 Ft/óra

Teleház

telehaz_1

A Teleház épülete 1894-ben épült, és felsőközponti népiskola volt az 1962/63-as tanévig. 1965-ben diákotthon, kollégium lett, amit 1973-ban központi fűtéssel újítottak fel. A kollégium 1993-ban megszűnt, és 2004-ben alakították át tanteremnek és óvodának, majd 2005-ben a Teleház, és 2010-ben a Családi Napközi is ide költözött.

telehaz_2

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatnak köszönhetően 2000-ben jött létre a Teleház Balástyán. 2005-ben szintén FVM pályázat segítségével önálló épületbe költözött.

A teleház szolgáltatásai

Internet használat, faxolás, fénymásolás, nyomtatás, laminálás, spirálozás, szkennelés, kiadványszerkesztés. A Teleház munkatársa munkaköréhez tartozik a falugazdász adminisztratív feladatainak ellátása, ingyenes álláskeresési tanácsadás, az önkormányzat és a civil szervezetek pályázatainak elkészítése és lebonyolítása.

KözHáló program keretében szélessávú internet végpont, eMagyarország pont, Közösségi internet-hozzáférési pont (KIHOP pont), agrárkamarai végpont, Foglalkoztatási Információs Pont (FIP) (munkaügyi végpont) szolgáltatások elérhetőek a Teleházban.

 

Nyitva tartás:

hétfő 7.30-17.00 óráig,

kedd 7.30-17.00 óráig,

szerda 7.30-17.00 óráig,

csütörtök 7.30-17.00 óráig,

péntek 7.30-16.00 óráig,

szombat 9.00-17.00 óráig, telefonos egyeztetés alapján,

vasárnap zárva.

 

6764 Balástya, Rákóczi u. 33.

Telefon: 62/278-222 (115)

ID szám: 624.

E-tanácsadó: Péterné Bárkányi Tímea

Integrált Szociális Intézmény

Integrált Szociális Intézmény
Balástya, Rákóczi u. 5. sz.
Tel.: 62/278-222
Vezető: Túriné Török Ilona

Az intézmény személyes gondoskodás keretében szociális alapszolgáltatásokat biztosít az arra rászorulók részére.
Alapszolgáltatások 
• Étkeztetés
• Nappali ellátás
• Tanyagondnoki szolgálat
Nappali ellátás keretében idősek klubja működik 20 fővel.
A tanyán élők ellátása érdekében 4 fővel tanyagondnoki szolgálat működik.

Az intézmény a polgármesteri hivatal épületében található.

Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00 óráig, pénteken 8.00-14.00 óráig

Csudavilág óvoda

Az 1930-ban épült gazdasági iskola 1949-es bezárása után 1950-től 1968-ig általános iskola, 1966-1992-ig Ifjúsági Leánynevelő Otthon, 1994-től 2007-ig az Onozo Agro Kft. magánvállalkozás kezelésében volt az épület. A Balástya Községi Önkormányzat 2007-ben megvásárolta, és 2009-2010-ben alakították át óvodává.

Balástya község óvodája 2010-ben, a Dél Alföldi Regionális Operatív Program pályázati támogatásának segítségével egy önkormányzati tulajdonú épület óvodai célú átalakítása után került jelenlegi helyére. A régi E 5 út mentén található műemlék jellegű épület a kor igényeinek megfelelő infrastrukturális feltételeket biztosít a gyermekeknek az épületen belül és a tágas udvaron egyaránt.

A Balástyai ÁMK Csudavilág óvodája és bölcsődéje óvodai intézménye a település köznevelési, kisgyermeknevelő, közművelődési és közétkeztetési intézményeit egy szervezeti keretben összefogó Balástyai Általános Művelődési Központ székhelyintézménye.

Az óvoda adatai, szakmai tevékenysége, nevelőmunkája az intézményi honlapon ismerhetők meg.

Az ÁMK és a Balástyai ÁMK Csudavilág óvodája és bölcsődéje vezetője Vozárné Csontos Mária.

Csudavilág óvoda
6764 Balástya Széchenyi u. 3.
Telefon: 06 (30) 869-5024
www.balastyaiamk.hu
Email: ovoda@balastyaiamk.hu