Tájékoztató és felhívás mezőgazdasági kárenyhítésről a viharkárok kapcsán

Csongrád megye északi területeit az elmúlt héten jelentős jég és viharkár érte. Tekintettel arra, hogy a mai napig körülbelül 15 db kárbejelentés érkezet osztályunkra, felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy a 2015. évi agrárkár-enyhítési évben az MVH által működtetett elektronikus felületen nyújthatják be kárbejelentéseiket. A kárbejelentéseket a káresemény megtörténtétől számított 15 napon belül tehetik meg. A károk bejelentésében a NAK falugazdászok nyújtanak segítséget.

Változás a korábbi évekhez képest, hogy a 2015. kárenyhítési évtől már az üvegházi és fóliás termesztéssel foglalkozó mezőgazdasági termelők is tagjai lehetnek a megreformált agrárkár-enyhítési rendszernek. Ezen termelői körre is ugyanazon – Európai Bizottság által engedélyezett – szabályok vonatkoznak, mint az agrárkár-enyhítésben régebb óta részt vevő termelőkre.
Következésképp, üvegházi és fóliás termesztés esetében a kötelező tagságra vonatkozó területi limithatár szántóföldi zöldségek esetében legalább 5, ültetvények esetében legalább 1, együttesen pedig legalább 5 hektár. Az ez alatti területméretekkel rendelkező termelők számára az önkéntes csatlakozás lehetősége továbbra is fennáll. Így például, ha egy mezőgazdasági termelő legalább 5 ha nagyságú üvegházi vagy fólia alatt termesztett növény (például fejes káposzta és földieper) megjelölésével nyújt be egységes kérelmet, akkor már a 2015. kárenyhítési évben kötelezően tagjává válik az agrárkár-enyhítési rendszernek.
A kárenyhítési hozzájárulás hektáronkénti összege annak függvényében kerül meghatározásra, hogy az üvegház, vagy fóliasátor alatt milyen növényt termesztenek. Szántóföldi zöldség esetében 3.000 Ft/ha, ültetvények esetében 1.000 Ft/ha a hozzájárulás mértéke.

Lényeges kihangsúlyozni, hogy a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2012. évi CLXVIII. törvény és annak végrehajtására kiadott miniszteri rendelet rendelkezései az elemi káresemények által a termesztett növényekben okozott károkat kompenzálja. Így a kárenyhítő juttatás az elemi káresemény által okozott 30%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenést, illetve üzemi szinten a 15%-ot meghaladó mértékű hozamérték-csökkenést kompenzálhatja. Az üvegházi és fóliás termesztés esetében a kedvezőtlen időjárási jelenségek magában az üvegházban, illetve a fóliasátorban is okozhatnak károkat, azonban e károk továbbra sem képezik részét az agrárkár-enyhítési rendszernek és kárenyhítő juttatás sem igényelhető az ilyen típusú anyagi károk után.

Szeged, 2015. május 11.

A Csongrád megyei Kormányhivatal Sajtószolgálata

Polgárőrök évzáró közgyűlése

Május 8-án a Balástyai Polgárőr Egyesület évzáró közgyűlést tartott a Vadásztanya Vendéglőben. Az eseményen részt vett Batiz István, a Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége elnöke, Magyari Béla, a Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének sajtóreferense, az Országos Polgárőr Szövetség tiszteletbeli elnökségi tagja, Ficsor Zoltánné, Dóc alpolgármestere, Sejben Győző rendőrőrnagy, a Kisteleki Rendőrkapitányság rendészeti osztályvezetője, kapitány-helyettes, Farkas Zoltán százados, a sándorfalvi Rendőrőrs parancsnoka, Ujvári László polgármester és Juhász Jenő alpolgármester, valamint az együttműködő szervezetek képviselői.

Dékány Péter, az egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, és ismertette a közgyűlés napirendi pontjait, majd néhány mondatban kiegészítette az írásbeli beszámolót, amelyet minden tag korábban megkapott. Az egyesület taglétszáma 22 fő, két tag megvált a tagsági viszonyától, de 14 fő új tag, közülük 6 nő felvételéről is döntött a közgyűlés, akik ünnepélyes fogadalomtétellel erősítették meg önkéntes szolgálatukat. Az elnök bevezető mondatai után Molnár Maja mondott el egy verset a polgárőrök munkájáról. Dékány Péter ismertette Dóc községgel való együttműködésüket, és egy ottani polgárőrcsoport újraszervezésének lehetőségeiről beszélt, amelyet a 250×100 kiemelt bűnmegelőzési mintaprogram keretében vállaltak.   
Ficsor Zoltánné Dóc alpolgármestere és Ujvári László polgármester megköszönte a polgárőrök áldozatos munkáját, amelyet a települések védelmében, a lakosság biztonságérzetének növelése érdekében végeztek. Sejben Győző 40 darab ajtóék riasztót és kulcstartó lámpákat adott át az egyesület elnökének, hogy az idős, egyedülálló tanyai lakosság körében osszák szét. Kiemelte, hogy a közbiztonság megőrzése érdekében nagyon fontos a rendőrség és a polgárőrség együttműködése, amit megköszönt az egyesületnek. Batiz István, a Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége elnöke az egyesületnek szóló köszönő oklevelet adott át Dékány Péternek, és méltatta a polgárőrök elmúlt évi tevékenységét. A közgyűlés végén a Balástya Községi Önkormányzat vacsorával vendégelte meg a polgárőröket.

Az eseményről képek a GALÉRIA/FOTÓK menüben láthatóak.

Tűz volt Gajgonyában

Harminc körbála égett a Gajgonya 367. számú tanya mögötti legelőn vasárnap délután négy órakor. A lakossági bejelentést követően a szegedi és a kisteleki egységek, valamint a balástyai önkéntes tűzoltók a helyszínre érkeztek, védősugár használata mellett széthúzták, majd elégették a bálákat. A lángok tanya épületét nem veszélyeztették. A tűz keletkezésének oka volt, hogy a szél miatt a villanyvezetékek összeértek, a szikráktól meggyulladt a legelő száraz növényzete és a lángok átterjedtek a szalmabálákra.

Boldizsár Ferenc kitüntetése

Április 18-án, a szegedi Megyeháza nagytermében tartotta meg éves beszámoló közgyűlését Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége, amelynek 58 tagegyesülete van, és annak 1709 polgárőr tagja.

Az ünnepségen a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Szatmári Imre tűzoltó ezredes a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában való áldozatos munkája és szerepvállalása elismeréséül Magyarország Szolgálatában a Biztonságért érmet és emléklapot adományozott Boldizsár Ferencnek, a Balástyai Polgárőr Egyesület, és a Balástyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjának. Dr. Lukács János dandártábornok is köszönetét fejezte ki Boldizsár Ferencnek.

Viharkárok felszámolásában segítettek önkéntes tűzoltóink

Május 6-án, szerdán este kilenc órakor csapott le a vihar Csongrád megyében Csengele- Pusztaszer-Kistelek-Baks-Ópusztaszer-Csongrád-Szentes-Mártély-Mindszent térégében, mintegy hetven kilométeres széllökésekkel és jégesővel. A vihar miatt több fa az E5-ös főútra és más útszakaszokra dőlt. A rendőrök a munkálatok ideje alatt az érintett útvonalakat teljes szélességében lezárták. A késő esti óráktól kezdve folyamatosan dolgoztak a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatásos tűzoltói, a Balástya Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai, de a megye összes egysége részt vett a károk felszámolásában. Néhány helyen a fák az épületekre dőltek, és sok helyen a kidőlt fák miatt a villanyvezetékek megrongálódtak. A károk helyreállításán az áramszolgáltató munkatársai nagy erőkkel dolgoztak.

Boldizsár Ferenc, balástyai önkéntes tűzoltó is részt vett a károk elhárításában: „A balástyai önkéntes tűzoltók szerdán este 23 óra 20 perckor kaptak riasztást a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól, hogy vonuljanak a Kistelek, Jókai utca 8. szám alá, mert a villanyvezetékre fenyőfa dőlt. Kiérkeztünk, motoros fűrésszel a fenyőfát eltávolítottuk. Mivel ott tapasztaltuk, hogy egyre nagyobb a baj, mert hallgattuk a nálunk levő szolgálati rádiót, megtudtuk, több település, Csengele, Pusztaszer, Ópusztaszer irányába vonult el a vihar, hatalmas károkat okozva, ezért kértünk következő címet. Megkaptuk az Ópusztaszer és Pusztaszer közötti útvonalat, ahol a körforgalomtól Pusztaszer felé haladva három fát összedaraboltunk, és eltávolítottuk az úttestről. Utána beértünk Pusztaszerre, ahonnan elindultunk az 5-ös főút irányába, és amikor oda érkeztünk, akkor rádión megkérdeztem a megyei ügyeletet, melyik irányba vonuljunk segíteni. Azt az utasítást kaptuk, hogy Kistelek felé haladjunk. Ugyanis ott legalább száz darab nagyméretű fa van az úttesten. Az első akadályhoz érve láttuk, hogy a fák egymást érve kidőltek. A rádiónkon keresztül hallottuk, ahogy a kisteleki hivatásos tűzoltók megindultak a másik oldalon eltávolítani a fákat. Akadályozta a munkánkat a 3-4. fa után, hogy a villanyvezetékre rá volt szakadva a fa. Nem tudtuk megállapítani, hogy van-e benne áram, így az áramszolgáltató segítségét kértük. Ekkor tudtunk tartani egy 10 percnyi szünetet. Utána megállás nélkül dolgoztunk öt fővel: Virágh István, Szemerédi István, Nagy Ernő, Berta József, és én, továbbá nekünk segített a pusztaszeri rendőr, körzeti megbízott, és egy polgárőr. Úgy láttuk a helyzetet, hogy a megyei ügyelettől segítséget kell kérjünk, ezért én rádión, Virágh István telefonon jelezte, a főút mielőbbi járhatóvá tétele érdekében egy egységet próbáljanak oda irányítani. Ekkor a szentesi 1-es alakulatot küldték még a helyszínre. A szentesiekkel együtt több mint száz méter hosszan 30-40 db, hatalmas, legalább 80 cm derék átmérőjű fát távolítottunk el a főútvonalról. Ennek az akadálynak az elhárítása után találkoztunk a Maros Mentőcsoporttal, akik ránk bízták a további kárelhárítást. Sikerült felszabadítani az E5-ös utat, összeértünk a kisteleki hivatásos tűzoltókkal. Ezután telefonon engedélyt kértünk a megyei ügyelttől, hogy szeretnénk hazavonulni, – mivel a Balástya Önkéntes Tűzoltó Egyesület kárelhárításban résztvevő tagjai közül néhányan főállásban dolgoznak. Így hajnali fél ötkor kaptunk engedélyt a hazatérésre.”

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelem igazgatójánakköszönő levele