“Technikai Járművek Baráti Köre Balástya” Közhasznú Egyesület

A baráti kör 2000-ben alakult meg nem hivatalosan. A tagokat a közös szenvedély, a veterán motorok szeretete, és a gyűjtő szenvedély kovácsolta közösséggé. Céljuk elsősorban a magyar, és emellett a külföldi motorkerékpár-gyártás veteránjainak felkutatása, eredeti állapotához hű felújítása (alkatrészek, festés) és az érdeklődő nagyközönség elé tárása. Rendszeresen vesznek részt motoros, veteránmotoros és hadi találkozókon (katonai jellegű járművekkel is rendelkeznek).

A hivatalos megalakulás éve: 2003 volt. Ekkor a “Veterán Motorosok Baráti Köre Balástya” Egyesület 15 tagot számlált, Balástyáról, Kistelekről és Szatymazról. Taggyűléseinket kéthavi rendszerességgel tartották, ahol megbeszélték a találkozók tapasztalatait, az aktuális tennivalókat, a felkéréseket bemutatták, a találkozókon való részvételt megbeszélték, és beszámoltak egymásnak az új szerzeményeikről.

2006 tavaszán megkeresték a vezetőséget az amatőr rallysok képviselői, azzal a kéréssel, hogy szeretnének csatlakozni az egyesülethez. Ez az ötlet és szándék azonban az Alapszabály megváltoztatásával járt volna, mivel az csak veterán járművekre vonatkozott. Olyan egyesület létrehozása látszott célravezetőnek, amely bármilyen jármű számára lehetőséget biztosít a közös érdekképviselet során. A Polgármesteri Hivatal támogatásával, segítségével 2006. augusztus 29-én bejegyezték a “Technikai Járművek Baráti Köre Balástya” Közhasznú Egyesületet.

A lehetőségek tárháza szinte korlátlanná vált, mivel az alapszabály minden járművet érint, a rollertől a repülőgépig. Ezért is várnak mindenkit tagjaik sorába, hogy elképzeléseikkel, ötleteikkel gazdagítsák az egyesület életét.

A vezetőség: Palotás Sándor elnök, Horváth-Zsikó Antal autó-motor sport szakosztályvezető, Szanka Péter veterán jármű szakosztályvezető.
.
6764 Balástya, Rákóczi u. 11.
Telefon: 06 (30) 292-2596
Adószám:  18471942-1-06
Bankszámlaszám: 57400152-11076663

“Községi Sportkör Balástya” Egyesület

sportkor_1 sportkor_2

A sportpálya 1986-ban került a jelenlegi helyére és akkor épült a sportöltöző is, majd pályázati támogatással 2008-ban a villanyhálózat korszerűsítésével, 2010-ben nyílászáró cserével újult meg, és 2013-2014-ben szintén pályázati támogatással teljes renoválást kapott az épület.

sportkor_3 sportkor_4

A „Községi Sportkör Balástya” Egyesület jelenleg labdarúgó szakosztályt tart fent. A Sportkör ebben a formában a rendszerváltás körül alakult meg. Néhány Csongrád megyei III. osztályú szezon után sikerült a feljutás a II. osztályba. Az újabb szintlépéshez mindössze két szezonra volt szükség. Ekkor, az új évezred elején következett a csapat virágkora, hiszen tizenkét szezonon át volt az első osztály tagja, és a kétezres évek közepén öt idényen át mindig a dobogón végzett. Egy bronz- és három ezüstérem mellett a csúcsot egyértelműen a 2007-2008-as szezon bajnoki címe jelentette. Ezt még néhány megyeegyes idény követte, de 2012-ben kiesett a csapat, majd a következő évben a másodosztálytól is búcsúzni kényszerült. Ekkor született meg az elhatározás, hogy új alapokra kell helyezni a balástyai labdarúgást. Vámos Péter elnök irányításával főként fiatal, balástyai labdarúgókból álló csapatot kívántak kialakítani. A próbálkozás az első idény végén bajnoki címet hozott a Csongrád megyei III. osztályban, ami feljutást is jelentett. Jelenleg tehát a megyekettőben szerepel a felnőtt csapat. Az utánpótlásban Vén László utánpótlás edző koordinálása alatt az U7-es, az U9-es, az U11-es, az U13-as, az U15-ös és az U19-es korosztály versenyez az egyesület színeiben. Az infrastruktúrát tekintve a balástyai focipálya az 1980-as évek közepén került jelenlegi, Árpád utcai helyére. Mára a megújult öltöző, a nagy futballpálya és a villanyvilágítással rendelkező edzőpálya mellet a 2014 végén átadott kisebb méretű műfüves pálya teszi még értékesebbé a sportközpontunkat. A jövőben elkészül az egész terület új kerítése, és a tervek között szerepel a nagypálya világítással való felszerelése is. Ezekkel együtt, és ideszámítva a sportcsarnokot, amelyet az önkormányzat szintén a Sportkör rendelkezésére bocsát, minden körülmény adott a tökéletes községi futballélet fenntartásához. A “Községi Sportkör Balástya” Egyesület létrejöttének célja Balástya község sporttevékenységének szervezése, támogatása, koordinálása, a sportszerető felnőttek és fiatalok összefogása, sportlétesítmények működtetése, a labdarúgó csapatok támogatása, működtetése.

A „Községi Sportkör Balástya” Egyesület vezetősége szeretné a jelenlegi kiváló utánpótlást fenntartani, és az innen kinevelt balástyai fiatalokat beépíteni a felnőtt csapatba.

„Községi Sportkör Balástya” Egyesület vezetősége

Fodor Tamás – elnök

Vén László – alelnök

Vámos Péter – titkár

6764 Balástya, Rákóczi u. 5.
Telefon: 06 (20) 449-0450
Adószám: 19983714-1-06
Bankszámlaszám: 11735098-20050588

Sportfejlesztési program 2018-2019

Sportfejlesztési program jóváhagyó határozat 2018-2019

Sportfejlesztési program 2017-2018

Sportfejlesztési határozat 2017-2018

Sportfejlesztési határozat 2016-2017

Sportfejlesztési határozat 2016-2017

Sportfejlesztési határozat 2015-2016

Sportfejlesztési határozat 2015-2016(2)

 

 

 

Balástyai Polgárőr Egyesület

A Balástyai Polgárőr Egyesület 1997-ben alakult Balástya Polgárőrcsoport néven (Pk. 60.233/1997/7.). A polgárőrcsoport 2002-ben változtatta nevét Balástyai Polgárőr Egyesületre. Jelenleg az egyesület 24 tagot számlál.
Az egyesület céljai és feladatai
1. Az egyesület kiemelt működési céljai:
– a bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres működésük szervezeti összehangolása,
– a bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények mérséklése, a vagyonvédelem javítása,
– a lakossági biztonságérzet növelése és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok javítása,
– a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése.
2. Az egyesület a célok megvalósítása érdekében:
– jelzéseket ad az önkormányzati szerveknek a gyermek- és fiatalkorúak értelmi, erkölcsi, testi fejlődését súlyosan veszélyeztető, észlelt magatartásokról, amelyek esetében bűnmegelőző és közbiztonsági jellegű védő-óvó intézkedések megtételét tartja szükségesnek,
– a bűncselekmények elkövetését elősegítő és a közbiztonságot veszélyeztető körülményekről tájékoztatja a rendőri és más intézkedésre jogosult szerveket,
– a bűnügyileg, közbiztonságilag fertőzött és veszélyeztetett területeken az ingó- és ingatlan vagyontárgyak védelme érdekében lakossági járőrszolgálatokat szervez,
– a tetten ért bűnelkövetőket haladéktalanul átadja a legközelebbi rendőri szervnek, vagy rendőrnek,
– a bűnmegelőzés és a közbiztonság érdekében reklám és propaganda tevékenységet folytat,
– a lakosság felé bűnmegelőzés jellegű oktató, felvilágosító, tanácsadó tevékenységet végez, együttműködve a helyi rendőri bűnmegelőzési szervekkel.

Balástyai Polgárőr Egyesület
6764 Balástya, Rákóczi u. 31.
Telefon: 06 (30) 456-6453
Adószám:  18470996-1-06
Bankszámlaszám: 18470996-36000001
Elnök: Dékány Péter

Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Községünk legrégebbi, ma is működő civil szervezete a Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület, amely 1951. június 1-jén hat fővel alakult meg. Kezdetben tanfolyamot szerveztek, amelyen szép számmal vettek részt a férfiak. Az egyesület egyik alapító tagja, Kónya Ferenc lett a parancsnokuk, és ezt a tisztséget 1963-ig töltötte be. Működési naplót 1958-tól vezettek, és a naplók bejegyzései szerint rendkívüli aktivitással végezte a csoport a tűzmegelőző felvilágosító munkát. Több százan voltak a tagok által tartott előadásokon, amit a tanyai iskoláknál és a termelőszövetkezetek majorjaiban tartottak, de a tagság is rendszeres oktatásokon képezte magát. Területfelelősi szolgálatot vezettek be, a házak tűzbiztonsági ellenőrzését kétfős csoportokban látták el, és mezőgazdasági gépszemléket, nyári tűzfigyelői szolgálatot szerveztek. Kiemelt figyelmet fordítottak a taglétszám növelésére, az utánpótlás nevelésére. Rendszeresen jártak tűzoltó versenyekre, ahol eredményesen szerepeltek. Például 1958. május 11-én, Sándorfalván a járási tűzoltó versenyen 3. helyezést értek el a 400-as kismotorfecskendő szerelésben.

1

 

1963-ban lett az egyesület parancsnoka Virágh László, aki az alapító tagok egyike volt, és 1996. július 31-én bekövetkezett haláláig vezette a csapatot. Fia, Virágh István vette át tőle a tisztséget. A mai vezetőség és tagság méltó utódai az alapítóknak, mert technikai felszereltségben és az utánpótlás nevelésében is jelentős eredményeket értek el. Jelenleg olyan szakmai eszközökkel rendelkeznek, mint a hivatásos tűzoltók, de jóval szerényebb körülmények között működnek.

2

A Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014-ben is az alapszabálynak, a vonatkozó törvényeknek és rendeleteknek megfelelően működött. Az eddigi munkájuk legnagyobb elismerését, „A 2013-as év önkéntes tűzoltó egyesülete” címet Budapesten vette át Virágh István elnök az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójától, Bakondi György altábornagytól.

3

Az egyesület tárgyi feltételei megfelelőek, a polgármesteri hivatal udvarában rendelkezésükre áll fűthető szertár, oktató terem, szociális helyiség és raktár is. Feladatukat az önkormányzat tulajdonában lévő, de az egyesület által használt 1974-ben gyártott Magirus Deutz 117D 11F típusú gépjárműfecskendővel látják el. A gépjármű korához képest jó műszaki állapotban van. Korszerű védőruházat és egyéb védő eszközök a tűzoltáshoz, műszaki mentéshez minden szükséges felszerelés adott, melyekkel vihar és belvízkárok helyreállítását is el tudják végezni.

Az egyesületnek 39 tagja van, ebből 28-nak van valamilyen szintű tűzoltásra, illetve kárelhárításra jogosító szakképzettsége. Ez a létszám elegendő a vállalt feladataik ellátására, de szükségesnek látják a folyamatos minőségi utánpótlást.

Kiváló kapcsolatuk van a Balástya Községi Önkormányzattal, a Balástyai Polgárőr Egyesülettel, a Kisteleki Rendőrkapitánysággal és a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság M5 Autópálya Alosztályával, a Szegedi Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksággal, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, és jó együttműködés alakult ki a júliusban átadott Kisteleki Katasztrófavédelmi Őrs munkatársaival, ami önkéntes munkájukhoz nélkülözhetetlen.

Az egyesület fontos feladatának tartja a tűzmegelőzést. Az aratás előtti gépszemléken résztvevő járművek és gépek száma minden évben növekszik. Az óvodásoknak és az iskolásoknak évek óta tartanak tűzoltási bemutatókat, amellyel már gyermekkorban felhívják a figyelmet a tűzesetek megelőzésére. Kisteleken is bemutatóval vettek részt a Katasztrófavédelmi Napon. 2014-ben összesen 57 alkalommal vonultak ki: tűzesethez 31-szer, ahol 29-szer érkeztek elsőként, műszaki mentés miatt 14 alkalommal, rendezvénybiztosításra 5-ször, belvízszivattyúzáshoz 3-szor, bemutatót 3-szor tartottak, és gyakorlatot egy alkalommal végeztek. Tavaly Balástyán a tűzesetek igen magas számát egy gyújtogató idézte elő, aki 11 esetet ismert el.

Az egyesület 12 tagja meghívást kapott a Becsehelyi Tűzoltó- Mentő, Hagyományőrző, Kulturális és Ifjúsági Egyesülettől háromnapos szakmai képzésre, tapasztalatcserére, versenybemutatóra. Az utazást Balástya Község Önkormányzata és a Csongrád Megyei Tűzoltó Szövetség is támogatta.

Néhány statisztikai adat: riasztás esetén 5-7 perc alatt indultak el a káreseményhez. Az 57 megmozdulást 19 tag hajtotta végre. Alkalmanként átlagosan négy önkéntes tűzoltó vett részt a vonulásokban, összesen 1126 órát dolgozva a közösségért. Legtöbbet vonult tűzoltók: Boldizsár Ferenc 54, Virágh István 46, Szemerédi István 25 alkalommal.

Az egyesület a feladatihoz kapcsolódó tűzoltási, műszaki mentési, ifjúságnevelési és hagyományőrzési tevékenységekhez kapcsolódó technikai ellátás javításának, az üzemeltetési költségek, valamint az önkéntes tűzoltók oktatásának támogatására – pályázat útján – 694 480 forint értékű eszköztámogatásban részesült. Várható még további 67 196 forint értékű eszköztámogatás. Kaptak egy EDR kézi kárhely rádiót 237 500 forint értékben, amelynek nagy hasznát veszik a kárelhárítások alkalmával. Folyamatban van még egy ilyen rádió átadása ugyanilyen értékben. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton az egyesület 272 000 forintot kapott táborozásra.

Balástya Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
6764 Balástya, Rákóczi u. 5.
Adószám: 18454215-1-06
Elnök: Virágh István +36 (30) 436-1508
Parancsnok: Jójárt Gábor +36 (70) 425-5694

 

Balástyáért Közalapítvány

A Balástyáért Közalapítvány 1998. április 10-én kezdte meg működését, és azóta szolgálja – lehetőségeihez képest – községünk művelődését és általános fejlődését.

Az alapítvány célja:
– Balástya község művelődésének és tömegsport életének támogatása, az ehhez kapcsolódó programok szervezése,
– a művelődési ház épülete és környéke felújításának és működtetésének elősegítése,
– Balástya fejlődésének és szépítésének támogatása,
– az alapítvány céljához kapcsolódó helyi kezdeményezések felkarolása,
– az ifjúság támogatása, ifjúsági szálláshely kialakítása,
– a balástyai turizmus fejlesztése,
– hátrányos helyzetű csoportok, a nagycsaládosok, a nyugdíjasok életkörülményeinek javítása,
– helyi értékek megőrzése,
– a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése,
– a családhoz, a gyermekekhez, a gyermekvállaláshoz kapcsolódó attitűd javítása,
– a házassággal, a tartós párkapcsolati elköteleződéssel kapcsolatos pozitív attitűd közvetítése,
– a generációk kapcsolatának erősítése,
– az egészséges életmód igények kialakítása a helyi lakosságban,
– tehetséggondozás támogatása,
– balástyai civil szervezetek, alkotókörök támogatása,
– ifjúságvédelem, tanórán kívüli oktatásán keresztül,
– készségfejlesztő termek kialakítása.

A kuratórium tagjai:
Jójárt Erzsébet (elnök)
Dékány Péter
Fekete Katalin
Gombos Pál
Gömöriné Kordás Gabriella
Juhász Andrásné
Kardos Erzsébet
Kocsisné Benkő Beáta
Kormányosné Rudner Edit
Krasznai Zoltán
Márkus Mariann
Molnárné Virágh Éva
Németh Anita
Péterné Bárkányi Tímea
Rabi Edit Éva
Szél Nóra
Vozárné Csontos Mária

6764 Balástya, Rákóczi u. 5.
Adószám: 18462274-1-06
Bankszámlaszám: 57400152-10003327