Nagysikerű Iskolaest volt a sportcsarnokban

A Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya április 18-án Iskolaestet tartott, amelyre meghívták a szülőket és szeretettel vártak minden érdeklődőt is. Rabi Edit Éva igazgatóval a rendezvényről beszélgettünk.

Mióta tartanak Iskolaestet, és mi a célja a rendezvénynek?
Az Iskolaest a korábbi Kulturális seregszemléből, majd az iskolai Ki-Mit-Tud-ból nőtte ki magát, és a sportcsarnok felépítése után, 1997-től lett ilyen nagyszabású eseménye iskolánknak. Először minden évben, majd 2005-től kétévente rendezzük meg az Iskolaestet, ahol az osztályok egy-egy produkcióval bemutatkoznak. A műsorban a Művészeti Iskola tanulói és a Bábabokra Néptánc Együttes csoportjai szintén évek óta fellépnek. Ebben az évben a TÁMOP 3.3.8 B pályázatból családi nap keretében valósult meg ez a programunk, amelynek célja, hogy az iskola és a szülők közötti kapcsolatot elmélyítse. Ez az egyetlen olyan esemény, amelyet minden szülő vár. Fontosnak tarják, hogy részt vegyenek az Iskolaesten, és megnézhessék gyermekeik fellépését.
A nyílt napokon a szülők a tanórai munkát láthatják, az Iskolaesteken pedig felfedezhetik, hogy a tanórán kívül is mennyi érték van a gyerekekben. Van, aki a tanulásban nem olyan tehetséges, de például verset mondani vagy hangszeren játszani nagyon szépen tud, színpadi szerepekben rendkívül ügyes.

Hogyan készülnek a rendezvényre? Mi az iskolaest legnagyobb értéke?
Az Iskolaest előkészítése már év elején az időpont kiválasztásával kezdődik. A pedagógusok a gyerekek személyiségéhez közel álló műsorszámokban gondolkodnak, ehhez megfelelő ötleteket gyűjtenek. A konkrét munka körülbelül előtte két hónappal kezdődik, amikor a pedagógusok kiosztják a szerepeket, közösen elkészítik a jelmezeket, megtervezik a műsorszámokat, és nagy lelkesedéssel gyakorolnak a gyerekek a felkészítő pedagógusokkal. Ezután történik az est műsorának összeállítása és a meghívó tervezése, amit az idén iskolánk két diákja rajzolt meg. Az egész estét betöltő színes, változatos programokat vendégeink nagy tetszéssel fogadták. Az Iskolaest fénypontja a finálé volt, amikor a szereplő gyerekek ismét színpadra vonultak, és együtt énekeltek, amellyel megható pillanatokat szereztek mindenkinek.
Az Iskolaest legnagyobb értéke a gyerekek és pedagógusok számára a közösen végzett munka öröme, egymás megismerése, az összetartozás átélése.

Köszönet
Ezúton köszönöm az iskola minden tanulójának és a pedagógusoknak, hogy mindent megtettek az est sikere érdekében. A technikai munkatársainknak, a konyha dolgozóinak köszönjük a lebonyolításhoz nyújtott segítségüket. Az óvónőknek pedig azt, hogy a rendezvény idején az óvodáskorú gyermekekkel foglalkoztak az óvodában, hogy a szülők a műsort megnézhessék.

Rabi Edit Éva
igazgató

Átadták a kerékpárutat Balástyán

Április 17-én adták át Balástyán a második kerékpárutat, amely az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Regionális Operatív Program pályázatán elnyert, 100 százalékos vissza nem térítendő támogatással épült.

A vasúti átjárónál tartott ünnepen részt vett Kakas Béla, a Csongrád megyei közgyűlés elnöke, Farkas Zoltán, a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési ügynökség ügyvezetője, Veszeli Tamás, a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési ügynökség ügyvezető-helyettese, Erdősi Mária projekt menedzser, Vaits Zoltán, a Vakondok ’97 Tervező Iroda Kft. ügyvezetője, műszaki ellenőr, dr. Géczi József, aki a projekt közbeszerzéssel járó adminisztratív feladatait végezte, a kivitelező, a Háromhalom Kft. ügyvezetője, Szatmári Krisztián, továbbá Juhász Jenő, Balástya alpolgármestere, valamint a környező települések vezetői közül Gajdosné Pataki Zsuzsanna, Sándorfalva polgármestere, Barna Károly, Szatymaz polgármestere, Kormányos Sándor, Csengele polgármestere, Máté Gábor, Pusztaszer polgármestere, illetve Szitár Ferenc alezredes, a Kisteleki Rendőrkapitányság vezetője.

Ujvári László, Balástya polgármestere beszédében kiemelte, hogy a Kerékpáros turizmusfejlesztés a dél-alföldi régióban: kerékpáros turisztikai integráció a Balástya-Ópusztaszer kerékpárútvonalon” projekt keretében a Kistelek-Balástya kerékpárút folytatásában az M5-ös autópálya lehajtójáig készült 4,2 kilométeres új bicikli utat valamennyi közlekedési szempontból előírt és jelentős forgalomtechnikai és információs táblával és jelöléssel ellátták, ami elsősorban a község lakosságának biztonságos közlekedését szolgálja.
„A kerékpárút és a kiegészítő létesítményei, mint a kilátó és a pihenőhely, az Őszeszéki-tó – a Balástya-Kistelek-Ópusztaszer egybefüggő kerékpárútvonal turisztikai kapacitását fogja kihasználni, mivel a térség nagyon jó adottságaival, számos kulturális és természeti attrakciójával igen vonzó lehetőséget kínál a kerékpáros turisták számára is.”
A polgármester emlékeztetett a kezdetekre: „a támogatási szerződést 2013. június 10-én írtuk alá, azonban a tényleges kezdési időpont 2013. szeptember 16-a lett, a telekvásárlással járó elhúzódó adminisztrációs feladatok miatt. Ugyanis több mint 50, kisebb nagyobb telek érintett a kerékpárút nyomvonalának a kialakítása során, majd 2013. novemberében tisztázódott a végleges útvonal. A projekt költségvetése 254.000.000 forint, melynek finanszírozása 100 százalékban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból, vissza nem térítendő támogatás formájában történt. 2014 elején kezdődött közbeszerzési eljárással a kivitelező kiválasztása és a kivitelezési munkák 2014. májusában indultak. A műszaki átadás-átvétel 2015. februárban és márciusban zajlott le.”
Ujvári László ezután megköszönte a projekt lebonyolításában résztvevők munkáját. Kakas Béla, a Csongrád megyei közgyűlés elnöke példaértékűnek nevezte Balástya fejlődését, és a következő pályázati időszakra vonatkozó terveket.
Farkas Zoltán, a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési ügynökség ügyvezetője összefoglalta a régió pályázati eredményeit, és elmondta, hogy ebben a pályázati kiírásban a 120 pályázatból 20-at támogattak, amelyben a legnagyobb beruházásként, legtöbb pályázati támogatással megvalósuló projekt volt a balástyai. A tájegységeket, országrészeket összekapcsoló kerékpárutak építésével kapcsolatban megjegyezte, hogy ugyan nevezhetjük turisztikai célúnak, de ezekkel az utakkal a kerékpárosoknak a közlekedésben csökkent a veszélyeztetettsége, és nemcsak a kerékpárutak fejlesztése, de a kerékpározás is nagy teret hódít napjainkban. Az ünnepség után kerékpártúrára indult az általános iskolások és a lakosság egy csoportja.

Az eseményről képek a GALÉRIA/FOTÓK menüben láthatóak.

Kerékpáros közlekedésre vonatkozó rendelkezésekről a Kistelek Városi Rendőrkapitányság tájékoztatója

A kerékpárral közlekedőkre is vonatkozik a KRESZ előírásainak maradéktalan betartása, de emellett a balesetmentes közlekedés érdekében rendelkezniük kell a biciklire felszerelt kötelező biztonsági eszközökkel.

A közlekedésben részt vevő kerékpárt fel kell szerelni:
– könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezéssel, amely semmilyen helyzetében nem akadályozza a kerékpár egyéb kezelőszerveinek működtetését,
– két, egymástól függetlenül működtethető, száraz és nedves időben egyaránt hatásos fékszerkezettel, amelyek közül az egyik az első, a másik a hátsó kerékre hat,
– hangjelző berendezéssel, amely csak csengőhangot adhat,
– egy előre fehér vagy kadmiumsárga fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható lámpával, (világító berendezés elhelyezhető a kerékpárt hajtó személyen is, a világító berendezések által kibocsátott fény villogó üzemmódú is lehet)
– egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható helyzetjelző lámpával, (világító berendezés elhelyezhető a kerékpárt hajtó személyen is, a világító berendezések által kibocsátott fény villogó üzemmódú is lehet)
– elől egy fehér, hátul egy vagy két piros színű, szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög alakú fényvisszaverővel, és
– legalább az első keréken, legalább 2 db, egy átmérő mentén elhelyezett borostyánsárga színű, mindkét oldal felé hatásos oldalsó fényvisszaverővel (küllőprizmával). A küllőprizmák helyett vagy mellett alkalmazható két oldalon fehér fényvisszaverő körgyűrű felület is a kerékpántok közvetlen közelében vagy az előírásoknak megfelelően a gumiabroncsokon.
A kerékpárra felszerelendő kötelező elemek – így a világítóberendezések – megléte nappal is szükséges, azok hiánya minden napszakban a szabályok szerint szankciót von maga után. Továbbá éjszaka vagy korlátozott látási viszonyok között a kerékpárosnak fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie lakott területen kívül, és lakott területen kívüli kerékpárúton is!
A KRESZ kimondja, hogy biciklivel a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy erre utaló jelzés esetében az autóbusz forgalmi sávon, ahol pedig ilyen nincs, a leállósávon vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán, illetőleg – ha az út és forgalmi viszonyok ezt lehetővé teszik – a lakott területen kívüli úton, a főútvonalként megjelölt úton az úttest jobb széléhez húzódva kell közlekedni. Lakott területen levő olyan úton, ahol az úttest kerékpár-közlekedésre alkalmatlan, a gyalogosforgalom zavarása nélkül, és legfeljebb 10 km/óra sebességgel a járdán is szabad haladni. Kerékpárral az útpadkán, az úttesten és a járdán csak egy sorban szabad közlekedni.
Bizonyos esetekben a szabálysértések elkövetése miatt kiszabható szankciók tekintetében a rendőr számára nincs lehetőség a mérlegelésre. Megkülönböztetjük egymástól a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegéseket, illetve az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírságokat, helyszíni bírságokat. A közigazgatási bírságok mindegyike fix összeg, azok köréről a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet rendelkezik. A szabálysértési pénzbírságok, helyszíni bírságok egy csoportja esetében a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet határoz meg kötelező mértékű összegeket.
A fentiekből kitűnik, hogy viszonylag szűk azon közlekedési szabálysértések köre, amelyek elkövetőivel szemben az alkalmazott szankció tekintetében a rendőr saját hatáskörében jogosult mérlegelni.

Az ittas kerékpározásra vonatkozó rendelkezések 2014. július 19-től megváltoztak.
A KRESZ-ben foglaltak szerint járművet az vezethet, aki
– a jármű vezetésére jogszabályban meghatározott, érvényes engedéllyel rendelkezik, és a jármű vezetésétől eltiltva nincs,
– a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van,
– a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol.
Amennyiben a kerékpáros a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, a jármű vezetésére vonatkozó utolsó feltételt nem kell alkalmazni!
Ha a kerékpáros nem képes a jármű biztonságos vezetésére, vele szemben szabad összegű helyszíni bírság szabható ki vagy szabálysértési eljárás kezdeményezhető.

A kerékpárral közlekedőknek a személyazonosságot igazoló okmányaikat mindig magukkal kell vinniük!

Kerékpáros közlekedés Balástyán

Az új kerékpárút a Kistelek-Balástya kerékpárút folytatásában épült, és a Hotel Orchidea előtt útburkolati jel jelöli a haladás irányát, utána a templom mellett kerékpárúton lehet közlekedni. A Kóródy és a Jókai utcákban táblával jelölt a kerékpárral való közlekedés lehetősége a Forráskúti út mellett megépített kerékpárútig. A Jókai utca és a Forráskúti út találkozási pontjától az aszfaltozott kerékpárút a vasúti átjáróig az út jobb oldalán, a vasúti átjáró után az út bal oldalán vezet az Őszeszéki tó mellett kialakított kerékpáros pihenőhelyig, az M5-ös autópályáig.

Balástya lakott területén belül a közúti közlekedésben a KRESZ szabályai szerint vehetnek részt a kerékpárosok. Ahol az úttest kerékpáros közlekedésre alkalmatlan, kerékpárral a gyalogos forgalom zavarása nélkül és legfeljebb 10 km/óra sebességgel a járdán is szabad közlekedni.

Normal 0 21 false false false HU X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Az ittas kerékpározásra vonatkozó rendelkezések 2014. július 19-től megváltoztak.

A KRESZ-ben foglaltak szerint járművet az vezethet, aki

– a jármű vezetésére jogszabályban meghatározott, érvényes engedéllyel rendelkezik, és a jármű vezetésétől eltiltva nincs,

– a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van,

– a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol.

Amennyiben a kerékpáros a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, a jármű vezetésére vonatkozó utolsó feltételt nem kell alkalmazni!

Ha a kerékpáros nem képes a jármű biztonságos vezetésére, vele szemben szabad összegű helyszíni bírság szabható ki vagy szabálysértési eljárás kezdeményezhető.

A kerékpározás és a környezettudatos viselkedés

Európai nagyvárosok adatai alapján a városi közlekedésben az összes megtett út körülbelül 10 %-át a kerékpárral megtett kilométerek adják. Magyarországon ez az adat ennek hozzávetőleg ötöde. Viszont, ha a vidéket is nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy a lakosság 40%-a Magyarországon hetente legalább egyszer nyeregbe ül. Ez azt jelenti, hogy nagyjából a nem nagyvárosi lakosság 60% rendszeresen kerékpározik.

A kerékpár egyik legfőbb előnye, hogy környezetbarát, használata nem jár károsanyag-kibocsátással. A kerékpár ezen túl részt vehet a tömegközlekedés vonzóbbá tételében, segítségével az autóbusz-megálló nagyobb távolságról is könnyebben elérhető, mint gyalogosan, így a buszmegálló felvevő körzete akár 15-szörösére nőhet. Csökkennek a forgalmi dugók, a zajártalom, és a kevesebb gépkocsi-használat miatt közvetve is csökken a szén-monoxid, szénhidrogén, és nitrogén-dioxid kibocsátás. A Mobile 2020 program sikeressége esetén azzal számol, hogy 90 000 tonna széndioxid kibocsátását előzi meg.

A kerékpározás javítja egészségi állapotunkat!
Rövid utaknak legjobb kerékpárral nekivágni. A kerékpározás kitűnő formája a testedzésnek, az állóképesség növelésének és a feszültségek oldásának. A mozgás által felgyorsított anyagcsere hatékonyan méregtelenít a tekerés alatt és után, továbbá erősíti az immunrendszert.

Kerékpározni olcsóbb
A kerékpárral sok pénz spórolható meg azáltal, hogy nincs üzemanyag-költség, parkolási díj, fenntartása, szervizelése az autóénál jóval olcsóbb.