Balástyai Alkotmány Horgász Egyesület

1976-ban Balástya község lakosaiból szerveződő csoport, Balástya Községi Tanács VB. szakigazgatási szerv vezetőjét megkeresve előterjesztéssel élt a község területén működő horgászegyesület megszervezésének engedélyezése miatt. A szervezés törvényes előkészítésében, az alapszabály tervezet kidolgozásában a Magyar Országos Horgász Szövetség Csongrád Megyei Intézőbizottsága is részt vett. 1976. november 14-ére összehívott alakuló közgyűlés “Balástyai Alkotmány Tsz. Horgászegyesület” elnevezés alatt 31 fő alapító taggal Balástya és Kistelek működési területtel az egyesület megalakulása mellett döntött.

Az egyesület a működését az akkor még a Balástyai Alkotmány Termelőszövetkezet tulajdonában lévő, közel 70 hektár területű festői szépségű Őszeszéki tavon kezdte meg. A taglétszám folyamatosan növekedett a más településekről jelentkező tagfelvételi kérelmek miatt a működési terület megyei szintűre bővült. Akkoriban a taglétszám meghaladta a 200 főt.

A rendszerváltás – mint sok más területen, – az egyesület életében is változásokat hozott. Az Őszeszéki-tó magántulajdonba került, és az egyesület vízterület nélkül működött tovább, majd 2003-tól a Balástyai Autópálya Mérnökség szomszédságában található  Balástyai I. Tározón kezdett halgazdálkodási tevékenységet.

alkotmany_1alkotmany_2

A tározó 1986-ban épült állami beruházásban.  Jelenlegi tulajdonosa a Magyar Állam. Területe 4,5 ha, a legnagyobb mélysége a maximális vízállás esetén 4 méter. A vízterület Natura 2000 területen Balástya és Forráskút között az M5 Autópálya Mérnökség szomszédságában található. Az év bármely időszakában, időjárási viszonyoktól függetlenül könnyedén megközelíthető. Az egyesület 2003 óta haszonbérleti szerződés keretében folytat rajta halgazdálkodási tevékenységet.

A halgazdálkodás tervezése során figyelembe vették a tározó természetes adottságait, nem feledkezve meg a horgászok igényeiről sem. Elsődleges szempont volt egy természetes egyensúlyi állapothoz közelítő halállomány létrejöttének elősegítése, ahol az év minden időszakában akár békés, akár rablóhalra horgászók szabadidejük eltöltése mellett horgászélményekben is gazdagodjanak. Éves viszonylatban hektáronként 200 kg-ot meghaladó mennyiségben telepítenek horog érett pontyokat. A ponty halfajra vonatkozóan a tározó intenzív vízterületnek minősül, így egész évben tilalmi időszak nélkül fogható. A fenti célkitűzések és az inváziós gyomhalak visszaszorítása érdekében az elmúlt években megkezdődött a rablóhalállomány fejlesztése is. A tárózóban fogható halfajok ponty, ezüstkárász, keszegfélék, amur, harcsa, süllő, és csuka.

alkotmany_3alkotmany_4

Napijegyváltó helyek
Vertigo Web Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyfélszolgálati iroda
6760 Kistelek, Kossuth u. 6.
Nyitva tartás: munkanapokon 8.00-16.00 óráig

Erika Élelmiszer
6764 Balástya, Honvéd u. 2.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6.00-20.00 óráig, szombaton és vasárnap 6.00-19.00 óráig

Halőrök
Erdélyi Zsolt: +36 (30) 335-5339
Imre István: +36 (20) 230-9945

Balástyai Alkotmány Horgász Egyesület
6764 Balástya, Szegfű utca 16.
Adószám: 19984997-1-06
Országos nyilvántartási azonosító: 37563/1989
Megyei nyilvántartási szám: 191/2014
Telefon: +36 (20) 923-9872
E-mail: bahe@vertigoweb.hu
http://www.bahe.hu

Őszi Alkony Nyugdíjas Klub

Önszerveződéssel alakult Balástyán az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub. A csoport létrehozását Tóth Istvánné Klári néni kezdeményezte azokkal az idős emberekkel együtt, akik az 1991-ben megszüntetett Idősek klubjába jártak. A frissen alakult szerveződés akkor a művelődési ház ifjúsági klubjában kapott helyet, és 1991. november 6-án az első összejövetelüket is ott tartották. Ez a civil kezdeményezés azután 1992. október 14-én konkrétabb formát öltött, akkor a klubot 45 alapító taggal hozták hivatalosan létre. Összeállították az alapszabályt, vezetőséget választottak és döntöttek a tagdíjról. Az első vezetőségben Márkus Andrásné, Tóth Istvánné, Nagy Sándorné, Kern Györgyné, Csányi Sándor, Vetróné Tóth Edit, Széll Mihály dolgozott együtt. Két évvel később, 1994-ben tagjai lettek a Nyugdíjasklubok és Idősek “Életet az Éveknek” Országos Szövetségnek, valamint a “Életet az Éveknek” Csongrád Megyei Egyesületnek, amely azóta is szakmai támogatójuk.

Az Őszi Alkony Nyugdíjas klubnak jelenleg 35 tagja van. Vezetője Márkus Andrásné, aki közösségi munkája elismeréseként több díjat kapott már. Legutóbb, 2014-ben a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége díszoklevelét vette át. Munkáját négytagú vezetőség segíti: Weisz Zoltánné, Marschsall Péterné, Juhász Andrásné, Balogh Sándorné. A foglalkozások jelenlegi helye a polgármesteri hivatalban, az Idősek Klubjában van. Összejöveteleket hetente egy alkalommal szerdánként tartanak előre összeállított éves munkaterv alapján, és általában beszélgetnek, kártyáznak, játszanak, énekelnek, táncolnak. A foglalkozásokon sok érdekes előadást hallgattak már meg a meghívott vendégelőadóktól különböző orvosi, fogászati, gyógyszerhasználati, közbiztonsági, szociális témákban. Vasárnap délutánonként a tagok kártyázni gyűlnek össze. Az évek során hagyománnyá vált különböző ünnepeik: Pótszilveszter, Farsang, Nőnap, Anyák napja, Mindenki névnapja, Idősek Világnapja ünnepség, Mikulás, Karácsony. Nagyon sok szép és élményekben gazdag kiránduláson vettek részt az elmúlt években: Szilvásváradon, Komlón, Veszprémben, Gyopárosfürdőn, Berekfürdőn, Cserkeszőlőn, Kiskunmajsán, Petőfiszállás-Szentkúton, Tápén, Csíksomlyón, Hévízen, Mórahalmon, Egerben, Tokajban.

Tátika Népdalkörük Juhász Andrásné Jutka vezetésével, tizenöt taggal működik. Népdalcsokrokkal gyakran fellépnek a falusi és megyei rendezvényeken. Az énekkar sikereihez sokban hozzájárult Bitó Józsefné Esztike néni alkotó támogatása, amit – évekkel ezelőtti halála miatt – sajnos már nem élvezhetnek.

A klub aktívan bekapcsolódik a község közéletébe. A tagok szívesen vesznek részt a település rendezvényein akár munkájukkal, akár műsorral. Szoros kapcsolatot tartanak a falu intézményeivel, az önkormányzattal, az iskolával, az óvodával, a könyvtárral, az Idősek Nappali Klubjával és a civil szervezetek közül a Balástyáért Közalapítvánnyal, az Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel. Fontosnak tartják a régi hagyományok őrzését és átadását a fiataloknak.

Szoros kapcsolatuk alakult ki a Vöröskereszttel, több tagjuk egyben a helyi Vöröskereszt csoport tagja. Aktívan részt vesznek a már havonta hagyományos Vöröskeresztes vásárokon, ahol a kedvezményes vásárlás mellett ingyenes ruha cserebere zajlik.

Kiváló kapcsolataik vannak a környező községek klubjaival: a szatymazi, sándorfalvi, kisteleki nyugdíjas klubbal, valamint a Csongrád megyei és az Országos “Életet az éveknek” Nyugdíjas Szövetséggel. Ezt bizonyítják közös programjaink is.

Őszi Alkony Nyugdíjas Klub
Balástya, Rákóczi u. 5.
Márkus Andrásné
Telefon: 06 (30) 478-5084nepdalkor nyugdijas_klub

Balástyai Ifjúsági Klub Egyesület

A Balástya Ifjúsági Klub Egyesület 2005. februárjában alakult, és működése Balástya község területére korlátozódik, kiadásait tagdíjakból, valamint természetes és jogi személyek adományaiból fedezi. Az egyesület taggyűléseihez, foglalkozásaihoz Balástya Községi Önkormányzat biztosít helyet a művelődési ház épületében, az ifjúsági klubhelyiségében.

A Balástya Ifjúsági Klub Egyesület célja: elsősorban az ifjúság rendezvényeinek támogatása, elősegítése, koordinálása, így alapvetően kulturális céllal alakult meg.

Az egyesület feladatai:

  • közösségi ifjúsági találkozók szervezése,
  • a fiatalok egészségének megőrzése érdekében különböző sportprogramok, vetélkedők, versenyek, táborok szervezése,
  • kulturális rendezvények, előadások szervezése és lebonyolítása,
  • képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
  • információs szolgáltatás,
  • hagyományőrzés,
  • érdekérvényesítés, érdekképviselet,
  • az ifjúsági koncepció megalkotásában való közreműködés, cselekvési és akciótervekben részvétel.

Az egyesület támogatója Balástya Községi Önkormányzat, és vállalja a klubterem üzemeltetésének és fenntartásának, valamint az egyesület számlavezetésének költségeit.

Az egyesület vezetője: Sipos Gábor elnök
6764 Balástya, Rákóczi u. 5.
Telefon: 06 62/278-222/115
Adószám: 18476284106
Bankszámlaszám: 57400152-11088114

“Technikai Járművek Baráti Köre Balástya” Közhasznú Egyesület

A baráti kör 2000-ben alakult meg nem hivatalosan. A tagokat a közös szenvedély, a veterán motorok szeretete, és a gyűjtő szenvedély kovácsolta közösséggé. Céljuk elsősorban a magyar, és emellett a külföldi motorkerékpár-gyártás veteránjainak felkutatása, eredeti állapotához hű felújítása (alkatrészek, festés) és az érdeklődő nagyközönség elé tárása. Rendszeresen vesznek részt motoros, veteránmotoros és hadi találkozókon (katonai jellegű járművekkel is rendelkeznek).

A hivatalos megalakulás éve: 2003 volt. Ekkor a “Veterán Motorosok Baráti Köre Balástya” Egyesület 15 tagot számlált, Balástyáról, Kistelekről és Szatymazról. Taggyűléseinket kéthavi rendszerességgel tartották, ahol megbeszélték a találkozók tapasztalatait, az aktuális tennivalókat, a felkéréseket bemutatták, a találkozókon való részvételt megbeszélték, és beszámoltak egymásnak az új szerzeményeikről.

2006 tavaszán megkeresték a vezetőséget az amatőr rallysok képviselői, azzal a kéréssel, hogy szeretnének csatlakozni az egyesülethez. Ez az ötlet és szándék azonban az Alapszabály megváltoztatásával járt volna, mivel az csak veterán járművekre vonatkozott. Olyan egyesület létrehozása látszott célravezetőnek, amely bármilyen jármű számára lehetőséget biztosít a közös érdekképviselet során. A Polgármesteri Hivatal támogatásával, segítségével 2006. augusztus 29-én bejegyezték a “Technikai Járművek Baráti Köre Balástya” Közhasznú Egyesületet.

A lehetőségek tárháza szinte korlátlanná vált, mivel az alapszabály minden járművet érint, a rollertől a repülőgépig. Ezért is várnak mindenkit tagjaik sorába, hogy elképzeléseikkel, ötleteikkel gazdagítsák az egyesület életét.

A vezetőség: Palotás Sándor elnök, Horváth-Zsikó Antal autó-motor sport szakosztályvezető, Szanka Péter veterán jármű szakosztályvezető.
.
6764 Balástya, Rákóczi u. 11.
Telefon: 06 (30) 292-2596
Adószám:  18471942-1-06
Bankszámlaszám: 57400152-11076663

“Községi Sportkör Balástya” Egyesület

sportkor_1 sportkor_2

A sportpálya 1986-ban került a jelenlegi helyére és akkor épült a sportöltöző is, majd pályázati támogatással 2008-ban a villanyhálózat korszerűsítésével, 2010-ben nyílászáró cserével újult meg, és 2013-2014-ben szintén pályázati támogatással teljes renoválást kapott az épület.

sportkor_3 sportkor_4

A „Községi Sportkör Balástya” Egyesület jelenleg labdarúgó szakosztályt tart fent. A Sportkör ebben a formában a rendszerváltás körül alakult meg. Néhány Csongrád megyei III. osztályú szezon után sikerült a feljutás a II. osztályba. Az újabb szintlépéshez mindössze két szezonra volt szükség. Ekkor, az új évezred elején következett a csapat virágkora, hiszen tizenkét szezonon át volt az első osztály tagja, és a kétezres évek közepén öt idényen át mindig a dobogón végzett. Egy bronz- és három ezüstérem mellett a csúcsot egyértelműen a 2007-2008-as szezon bajnoki címe jelentette. Ezt még néhány megyeegyes idény követte, de 2012-ben kiesett a csapat, majd a következő évben a másodosztálytól is búcsúzni kényszerült. Ekkor született meg az elhatározás, hogy új alapokra kell helyezni a balástyai labdarúgást. Vámos Péter elnök irányításával főként fiatal, balástyai labdarúgókból álló csapatot kívántak kialakítani. A próbálkozás az első idény végén bajnoki címet hozott a Csongrád megyei III. osztályban, ami feljutást is jelentett. Jelenleg tehát a megyekettőben szerepel a felnőtt csapat. Az utánpótlásban Vén László utánpótlás edző koordinálása alatt az U7-es, az U9-es, az U11-es, az U13-as, az U15-ös és az U19-es korosztály versenyez az egyesület színeiben. Az infrastruktúrát tekintve a balástyai focipálya az 1980-as évek közepén került jelenlegi, Árpád utcai helyére. Mára a megújult öltöző, a nagy futballpálya és a villanyvilágítással rendelkező edzőpálya mellet a 2014 végén átadott kisebb méretű műfüves pálya teszi még értékesebbé a sportközpontunkat. A jövőben elkészül az egész terület új kerítése, és a tervek között szerepel a nagypálya világítással való felszerelése is. Ezekkel együtt, és ideszámítva a sportcsarnokot, amelyet az önkormányzat szintén a Sportkör rendelkezésére bocsát, minden körülmény adott a tökéletes községi futballélet fenntartásához.A “Községi Sportkör Balástya” Egyesület létrejöttének célja Balástya község sporttevékenységének szervezése, támogatása, koordinálása, a sportszerető felnőttek és fiatalok összefogása, sportlétesítmények működtetése, a labdarúgó csapatok támogatása, működtetése.

A „Községi Sportkör Balástya” Egyesület vezetősége szeretné a jelenlegi kiváló utánpótlást fenntartani, és az innen kinevelt balástyai fiatalokat beépíteni a felnőtt csapatba.

„Községi Sportkör Balástya” Egyesület vezetősége

Vámos Péter – elnök

Vén László – vezetőségi tag, utánpótlásedző

Fodor Tamás – vezetőségi tag

6764 Balástya, Rákóczi u. 5.
Telefon: 06 (20) 449-0450
Adószám: 19983714-1-06
Bankszámlaszám: 11735098-20050588

Sportfejlesztési program 2017-2018

Sportfejlesztési határozat 2017-2018

Sportfejlesztési határozat 2016-2017

Sportfejlesztési határozat 2016-2017

Sportfejlesztési határozat 2015-2016

Sportfejlesztési határozat 2015-2016(2)