A hulladékszállítás rendje

A hulladékszállítás rendje

A hulladékszállítás rendje

Balástya területén a települési szilárd hulladékgyűjtés rendje:

• minden kedden kommunális hulladék szállítás,
• minden hónap 3. pénteken a tiszta csomagoló anyagot, ami papír, műanyag és fémdoboz, de kivéve az üveget és a szennyezett csomagoló anyagot,
• komposzt gyűjtése  április 1-től november 1-ig, minden hónap 4. pénteken a szerves hulladékot, ami fű, falevél, egyéb zöldhulladék, fanyesedék (30×50 cm-es kévébe kötve).

Ezen hulladékokat a gyűjtési nap reggelén 6 óráig szíveskedjenek az ingatlanuk elé kihelyezni zsákban vagy egyéb tároló edényben, kukában.

Részletes tájékoztatás a Balástyai Újság 2014. májusi számának 6-7. oldalán olvasható.

Kutyatartók figyelmébe

Felhívom a Tisztelt Kutyatartók figyelmét, hogy állataikat tartsák ingatlanaikon belül, figyeljenek arra, hogy

Felhívom a Tisztelt Kutyatartók figyelmét, hogy állataikat tartsák ingatlanaikon belül, figyeljenek arra, hogy

a kutyák az ingatlanokról sem a tanyavilágban, sem a település belterületén ne tudjanak kijárni, a lakosokat, a közlekedőket, különös tekintettel az időseket és a gyerekeket semmilyen módon ne fenyegessék vagy veszélyeztessék.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, legyenek tekintettel egymásra, és tartsák be a kutyatartásra vonatkozó szabályokat! Ellenkező esetben bizonyítékkal alátámasztott feljelentés esetén szabálysértési eljárás indul, amelyben a Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleken működő Szabálysértési Hatósága jár el, és pénzbírságot szab ki.
Magyar Mihályné jegyző