Hatályos rendeletek gyűjteménye

2019. évi rendeletek

1/2019 (II.14.) Köztisztviselők illetményalapjáról

2/2019 (II.14:) Balástya Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

 

2018. évi rendeletek

1_2018.(I.31.) Költségvet.rend. módosítása

2_2018.(I.31.) A településkép védelméről szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről

3_2018.(I.31.)Helyi lakáscélú támogatás rendelet – PÁLYÁZATI ADATLAP LETÖLTÉSE

4_2018.(II.22.) 2018. évi költségvetési rendelet

5_2018.(VI.27.) Helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet

6_2018.(IV.27.)Ösztöndíj pályázat EFOP-3.9.2-16-2017-00013

7_2018.(V.31.) 2017. évi zárszámadásról szóló rendelet

1. sz melléklet Balástya Községi Önkormányzat Bevételei 2017

2. sz melléklet Balástya Községi Önkormányzat Kiadásai 2017

3. sz. melléklet 2017. évi MÉRLEG

4 sz. melléklet Beruházások, felújítások 2017

5 sz. melléklet Balástya Községi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatok előirányzatai

6. számú melléklet Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 2017

7. sz melléklet Egyszerűsített könyvviteli mérleg.

8 sz. melléklet Kötelezettségvállalások 2017.

9. sz. melléklet Iparűzési adók és gépjárműadó

10 sz. melléklet 2017 évi MARADVÁNYKIMUTATÁS

11. sz. melléklet 2017. évi Kataszter

11A. sz melléklet vagyonösszehasolítás 2017

12. sz. melléklet. 2017. évi EREDMÉNYKIMUTATÁS

13. sz melléklet Zárszámadás Szöveges értékelés

8.2018.(V.31.) szociális rendelet módosítása

Szociális rendelet egységes szerkezetben

9.2018.(VI.28.) 2018. évi költségvetési r. módosítása

Melléklet 2018. évi költségvetési rendelet módosítása 06_27

10_2018.(VI.28.) HÉSZ rendelet módosításáról szóló rendelet

11_2018.(VI.28.) Az Önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosítása egységes szerkezetben
11_2018.(VI.28.) Az Önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosítása

 12_2018(VIII.23.) szociális tűtifa támogatás helyi szabályairól

13_2018.(XI.05.) rendelettel módosított 4/2018.(II.22) rendelet a 2018. évi költségvetésről

14_2018.(XI.29.) A 2018. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

15_2018.(XI.29.) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

15_2018.(XI.29.) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról a módosításról szóló rendelettel egységes szerkezetben

17_2018.(XII.27.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének átmeneti szabályairól

18_2018.(XII.27.) A településkép védelméről

100_2018.(XII.21.) A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról

 

2017. évi rendeletek

1_2017(II.01.) 2016.évi költségvetési rendelet módosításáról

2_2017(II.01.) Helyi Építési Szabályzat módosításáról

3_2017(II.01.) Képviselők tiszteletdíja

4_2017(II.01.) 2017.évi Költségvetési rendelet

5_2017(IV.27.)Térítési díjról szóló rendelet módosítása

6_2017(V.31.) Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 62017.(V.31) önkományzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi Zárszámadásáról

7_2017(V.31.) Szociális rendelet módosítása

8_2017.(VIII.24.) Mezei őrszolgálatról szóló rendelet

9_2017.(IX..29.) 2017. évi Költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet

10_2017.(IX.29.) Helyi népszavazásról szóló rendelet

11_2017.(IX.29.) Reklámhordozók elhelyezéséról szóló rendelet

12_2017.(X.10.) Szociális tüzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet

13_2017.(XI.29.)Költségvetési rend.mód 

14_2017.(IX.29.) Bursa Hungarica

15_2017.(XI.29.) Iparűzési adó mód. 15_2017.(XI.29.) Ipar.adó egységes

16_2017.(XII.21.) A telepüskép védelméről szóló rendelet

17_2017.(XII.21.) A 2018.évi költségvetés általános szabályairól szóló rendelet

18_2017.(XII.21.)Partnerségi egyeztetés szabályairól


9_2015.(IV.30.) Önk.lakások bérleti díja

A települési szilárd hulladék gyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

1_2013 (I.31.) rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról a 15_2014(XII.12.) rendelettel egységes szerkezetben

1. sz. melléklet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2013. évi díjtételeiről

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

 A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról

5_2012 (III. 28.) rendelet a temetőkről és temetkezésekről

Balástya Község Helyi Építési Szabályzata

Balástya község Helyi Építési Szabályzata – MÓDOSÍTÁS

Az állatok tartásáról

A vendéglátóipari egységek, vendéglátóhelyek nyitvatartási rendjéről

A díszpolgári cím adományozásáról

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz
történő csatlakozás helyi szabályairól

A közterület használatának rendjéről

A közterület használati díjak mértékéről

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok
térítési díjáról

Az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról

A helyi iparűzési adóról

Helyi esélyegyenlőségi program

Balástya Községi Önkormányzat vagyonrendelete

Balástya Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 1/2015.(II.10.) rendelete a 2015. évi költségvetéséről

Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) rendelete Az idegenforgalmi adóról

Balástya Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II. 10.) rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.26.) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásról

Balástya Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 1/2014./II.06/ rendelete 9/2014. (VIII.27) rendelettel módosított 16/2014./XII.12/ rendelettel módosított 4/2015. (II.26.) rendelettel módosított a 2014. évi költségvetéséről

Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (IV.01.) rendelete Az idegenforgalmi adóról

Szociális ellátásokról és azok térítési díjáról

2015 évi költségvetés módosításáról

8/2015. (IV.30.) Az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről

9/2015 (IV. 30.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletének megállapításáról

10/2015 (IV. 30.) a közterület használati díjak mértékéről

11/2015 (IV. 30.) A Balástyai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

12/2015. (V.28.) Ör. számú rendelete az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

18_2013 (XII. 20.) rendelet a települési hulladékgazdálkodásról a 13_2015 (VI 29.) és a 8_2016 (VI.20.) módosító rendeletekkel egységes szerkezetben

Balástya Községi Önkormányzat 14/2015. (VI. 29.) rendelete a 6/2015. (IV. 01.) rendelettel módosított, az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 10.) számú rendeletének módosításáról

Balástya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2011.(XII.21.) rendelete a helyi iparűzési adóról, a 15/2012.(XI.28.) rendelettel egységes szerkezetben

Balástya Községi Önkormányzat 16/2015. (VI. 29.) rendelete a 6/2015. (IV. 01.) rendelettel módosított, az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 10.) számú rendeletének módosításáról

Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (XI.03.) rendelete

Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (X.20.) rendelete

Balástya Községi Önkormányzatának 11/2014 (VIII.27.) A talajterhelési díjról szóló rendelete 17/2015 (X.20.) rendelettel egységes szerkezetben

Balástya Község Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési terve

 

Balástya Községi Önkormányzatának 19/2015 (XI.27.) Avar és kerti hulladék égetéséről szóló rendelete 8/2015 (IV.30.) rendelettel egységes szerkezetben

Balástya Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2016 (I.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és az irányított költségvetési szervek kiadási előirányzatainak készpénzben történő teljesítéséről

Balástya Községi Önkormányzatának 2/2016 (II.16.) rendelete 6/2015 (IV.1.)  rendelettel, a 14./2015(IV.29.) és a 16/2015(X.20.) rendelettel módosított, Balástya Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015 (II.10.) szamú rendeletének módosításáról 

Balástya Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2016.(II.16.) rendelete a 2016. évi költségvetéséről

Balástya Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(II.16.) rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Közbeszerzési terv Balástya Községi Önkormányzat 2016 

Balástya Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2016.(IV.27.) rendelete a Balástya Községi Önkormányzat 3/2016 (II.16.) 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról

Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.29.) rendelete a személyes gondoskodás nyújtó szociális éllátásokról és azok térítési díjáról, a 6/2016 (IV.27) rendelettel egységes szerkezetben

Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(IV.31.) rendelete önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(VI.20.) rendelete a települési hulladékgazdálkodásról szóló a 13/2015(VI.29.) és a 8/2016.(VI.20.) rendeletekkel módosított 18/2013.(XII.20.) rendeletének módosításáról

Balástya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(IV.06.) A vendéglátóipari egységek, vendéglátóheylyek nyitvatartási rendjéről a  9/2016.(VII.19.) módosító rendelettel egységes szerkezetben

Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásról a módosító 18/2015. (XI.03) és  a 12/2016. (IX.29.) rendeletekkel egységes szerkezetben

Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (IX. 28.)rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásról szóló 3/2015. (II. 26.) rendeletének módosításáról

Balástya Község Önkormányzat Képviselő – testületének 14/2016. (X.27.) rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Balástya Községi Önkormányzat 2017-es közbeszerzési terve

Nyertes pályázatok és beruházások Balástya lakosságáért – közös jövőnkért

1998-2015-ig elnyert pályázatok összege:_______________________ 3 276 678 038 Ft

 

Eredmények 2015

Civil szervezetek támogatása (NEA) 2 132 500 Ft
Egészségben: komplex egészségfejlesztési és baleset megelőzési program a balástyai általános iskolában 11 449 739 Ft
“Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása a hátrányos helyzetű kistérségekben” 30 000 000 Ft
Parlagfű elleni védekezés, gépbeszerzés (folyamatban) 3 800 000 Ft
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése (folyamatban) 8 900 000 Ft

 

Eredmények 2010-2014

Új tornaszoba építése (folyamatban) 20 000 000 Ft
Négyegységes ifjúsági szálláshely kialakítása (folyamatban) 28 500 000 Ft
Készségfejlesztő termek kialakítása (folyamatban) 14 800 000 Ft
Műfüves sportpálya építése 28 000 000 Ft
Ivóvízminőség-javító program 330 000 000 Ft
Sportöltöző és közpark felújítása 17 000 000 Ft
Új kerékpárút építése 254 000 000 Ft
Tanyagondnoki gépjárművek beszerzése 15 000 000 Ft
Szennyvíztisztító és csatornahálózat építése (2013-2014) 962 783 000 Ft
Civil szervezetek működési támogatása (2013-2014) 18 600 000 Ft
“Sajtkukac” sportpark kialakítása (2012-2014) 26 000 000 Ft
Napelemes rendszer kiépítése az iskola tetején (2013) 30 600 000 Ft
Tanyaprogramban gréder beszerzése (2013) 7 600 000 Ft
Társadalmi Operatív Program pályázati támogatása:
szakkörök, olvasótáborok, oktatási esélyegyenlőség,
egészségnevelés támogatása (2010-2014)
94 000 000 Ft
Traktor és faaprítógép beszerzése (2012) 8 300 000 Ft
Külterületi utak tervezése (2012) 17 300 000 Ft
Könyvtár előtti közpark kialakítása (2012) 19 000 000 Ft
Felsős iskolaépület tetőcseréje (2011) 32 000 000 Ft
Bölcsőde kialakítása (2010-2011) 53 000 000 Ft
Kistelek-Balástya kerékpárút építése (2010) 125 000 000 Ft
Balástya-Szatymaz összekötő út építése (2010) 40 000 000 Ft

 

Eredmények 2009

E-Magyarország program 720 000 Ft
Építő közösségek – szabadidős programok támogatása 22 000 000 Ft
Gondozási Központ akadálymentesítése II. kör 8 700 000 Ft
Klebelsberg iskola homlokzatfelújítása 11 800 000 Ft
Sportöltöző nyílászáróinak cseréje 1 800 000 Ft
Civil szervezetek támogatása 1 100 000 Ft
Kompetenciaalapú oktatás eszközbeszerzése 7 800 000 Ft
IKSZT kiépítése a könyvtárban 37 000 000 Ft
Sátorvásárlás 3 700 000 Ft
Kompetenciaalapú oktatás kiteljesítése 35 000 000 Ft
Bel- és csapadékvíz elvezetés 82 500 000 Ft
I. világháborús emlékmű felújítása 3 200 000 Ft

 

Eredmények 2008

Sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelése 1 402 000 Ft
Gondozási Központ akadálymentesítése 7 090 000 Ft
Közlekedési szolgáltatások fejlesztése (buszvásárlás) 14 808 000 Ft
Helyi piactér és parkolók kialakítása 8 114 000 Ft
Területi Gondozási Központ akadálymentesítése 6 450 000 Ft
Ifjúsági referens foglalkoztatása 845 940 Ft
Óvoda építése 85 000 000 Ft
Mindenki ebédel – iskolai étkeztetési támogatás 1 500 000 Ft
Erdei Iskola program támogatása 2007-2008 633 000 Ft
“Digi suli” – informatikai infrastruktúra fejlesztése 6 000 000 Ft
Helytörténeti anyagok digitalizálása, kulturális táborszervezés 674 700 Ft
Általános iskola és óvoda eszközfejlesztése 300 000 Ft
Iskolai könyvtár állománybővítése 50 000 Ft
NetreKész program 2 500 000 Ft
Civil egyesületek működési költsége 1 200 000 Ft
Reneszánsz túrák – 6. osztályosok kirándulása 205 000 Ft
Teniszpálya építése 3 492 414 Ft
Gyerekek nyári tábora 4 500 000 Ft
Forrás tanulóközpontok fenntartása 214 500 Ft
Veteránjármű találkozó támogatása 215 000 Ft
Étkeztetés és házi segítségnyújtás támogatása 8 000 000 Ft
Szociális szolgáltatás-fejlesztés, családi napközik kialakítása 492 000 Ft
Római katolikus templom felújítása 21 310 108 Ft
Zöldmező majorhoz vezető bekötő út felújítása 31 000 000 Ft
Kompetenciaalapú oktatás fejlesztése 27 500 000 Ft

 

Eredmények 2007

Teleház nyílászáróinak cseréje 3 400 000 Ft
Gyógyszertár és orvosi rendelő felújítása és akadálymentesítése 7 698 000 Ft
Többfunkciós rendezvényház fűtéskorszerűsítése 4 560 000 Ft
Rákóczi utca déli oldalának útszélesítése és járdafelújítás 14 646 000 Ft
Falusi Tanoda – képzési és közösségi központ kialakítása 17 760 000 Ft
Csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése 1 500 000 Ft
Zöldség- és Virágfesztivál támogatása 1 681 000 Ft
Szociális feladatellátás feltételeinek megteremtése 6 550 000 Ft
Sportudvar létesítése az általános iskolában 11 760 000 Ft

 

Eredmények 2006

Védőnői tanácsadó belső felújítása, akadálymentesítése 3 500 000 Ft
Ifjúsági klub felújítása 1 661 000 Ft
Tanyagondnoki szolgálat autócseréje 7 769 000 Ft
Zöldség- és Virágfesztivál támogatása 911 000 Ft
Általános iskola alsós épületének tetőtér beépítése 20 238 000 Ft
Általános iskola felsős épületének nyílászáró cseréje 7 692 000 Ft
Sajátos nevelésű gyermekek együttnevelése 35 000 000 Ft
Általános iskola felkészülése a kompetencia-alapú
oktatás bevezetésére
18 000 000 Ft

 

Eredmények 2005

Sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelése 23 500 000 Ft
Orvosi rendelő akadálymentesítése (Dr. Györe-rendelő) 2 906 000 Ft
Polgármesteri hivatal felújítása 2 600 000 Ft
Játszótéri virágsziget, játszópark kialakítása 2 500 000 Ft
Vedresszéki mezőgazdasági út felújítása 39 285 000 Ft
Köztemető felújítása 8 500 000 Ft
Mezőgazdasági út fejlesztése 28 109 000 Ft

 

Eredmények 2004

Új Teleház kialakítása 4 818 000 Ft
Földmunkagép beszerzése 8 806 000 Ft
Polgármesteri hivatal bővítése 12 799 000 Ft

 

Eredmények 2003

Egészségház földszintjén orvosi rendelők felújítása 4 250 000 Ft
Iskolaépületben gazdasági és ügyviteli helyiségek létesítése 6 721 000 Ft
Klebelsberg iskola épületének felújítása 1 055 000 Ft
Művelődési ház – vizesblokk kialakítására 1 500 000 Ft
Hunyadi utcában útépítés 6 987 000 Ft
Széchenyi és Rákóczi utcai járdaépítés és felújítás 12 296 000 Ft
Bűnmegelőzési nyári tábor 180 000 Ft
Mezőgazdasági összekötő út tervezése 2 km-es szakaszon 1 875 000 Ft
Hóeltakarítás vis maior támogatás (január) 2 273 858 Ft
Hóeltakarítás vis maior támogatás (február) 1 301 570 Ft
Lakossági felkészítő tájékoztató katasztrófavédelmi program 390 000 Ft
Önkormányzati ifjúsági referens alkalmazása 1 942 200 Ft
Önkormányzat működési támogatása 2 661 000 Ft
Alapfokú angol nyelvtanfolyam felnőtteknek (8 fő) 660 000 Ft
Az étkeztetés és a házi segítségnyújtás feltételeinek fejlesztésére 518 585 Ft
Számítógépes fejlesztés a szociális területen 300 000 Ft
Tanyagondnoki hálózat bevezetése, gépkocsi vásárlás 7 312 000 Ft
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, eszközfejlesztés 750 000 Ft
Zöldség- és Virágfesztivál támogatása 100 000 Ft
Marketing eszközök fejlesztése, turisztikai információs
táblák kihelyezése
1 166 000 Ft

 

Eredmények 2002

Hat költségalapú bérlakás kialakítása 41 369 474 Ft
Művelődési ház parkjának létrehozása 1 346 000 Ft
Kegyeleti Park kialakítása 7 000 000 Ft
Temetői ravatalozó felújítása 5 607 000 Ft
Temetői út építése 8 714 750 Ft
Kommunális parkfenntartó kisgépek beszerzése 6 301 250 Ft
Művelődési ház homlokzatának felújítása 7 004 000 Ft
Klebelsberg iskola épületének felújítása 6 321 000 Ft
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1 000 000 Ft
Könyvtár érdekeltségnövelő támogatása 96 000 Ft
Zöldség- és Virágfesztivál támogatása (I.) 250 000 Ft
Zöldség- és Virágfesztivál támogatása (II.) 800 000 Ft
Zöldség- és Virágfesztivál támogatása (III.) 50 000 Ft
Önkormányzati működési támogatás 12 276 000 Ft

 

Eredmények 2001

Település rendezési terve 6 082 000 Ft
Balástya I. belvízelvezető csatorna rekonstrukciója 6 671 000 Ft
Óvoda átalakítása 16 000 000 Ft
Falukarakter kialakítása 2 000 000 Ft
Tolbuchin utca jobboldali járdaépítése 3 067 000 Ft
Mezőgazdasági feltáróút építése a szeméttelepig 18 200 000 Ft
Külterületi úthálózat fejlesztése – mezőgazdasági út II/1. 19 906 000 Ft
Balástyai régi temető felszámolására 12 820 000 Ft
Fecskeház – három lakás kialakítása 16 865 000 Ft
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 400 000 Ft
Könyvtár érdekeltségnövelő támogatása 160 000 Ft
Zöldség- és Virágfesztivál támogatása 1 000 000 Ft
Római katolikus templom felújítása 5 250 696 Ft
Könyvtár akadálymentesítése 600 000 Ft

 

Eredmények 2000

Házasságkötő terem felújítása 3 623 900 Ft
Belvízelvezető csatorna kiépítése 2 121 554 Ft
Hunyadi utcai járdaépítés 2 149 000 Ft
Rákóczi utcai útszélesítés és járdaépítés 6 230 000 Ft
Játszótér-fejlesztés 211 000 Ft
Sportpálya-fejlesztés 800 000 Ft
Ifjúsági referens feladatokra 200 000 Ft
Zöldség- és Virágfesztivál támogatása 700 000 Ft
Fény- és hangtechnika fejlesztése 400 000 Ft
Könyvtár érdekeltségnövelő támogatása 102 000 Ft
Belvíz utáni helyreállításra 8 882 000 Ft
Személyi tulajdonban lévő épületek helyreállítására (belvíz) 18 430 000 Ft
Önkormányzati kötelező feladatot ellátó épületek
helyreállítására (iskolakonyha)
3 900 000 Ft

 

Eredmények 1999

Művelődési ház – érdekeltségnövelő támogatás 600 000 Ft
Művelődési ház – eszközfejlesztés 300 000 Ft
II. világháborús emlékmű állításához 300 000 Ft
Rákóczi utcai útszélesítés és járdaépítés 7 893 000 Ft
Zrínyi és Ady utcai útépítés 11 778 300 Ft

 

Eredmények 1998

Művelődési házba székek vásárlása 700 000 Ft
Szakreferens alkalmazása 250 000 Ft
Gyermekprogramok 500 000 Ft
Könyvtár elektronikus védelme 330 000 Ft
Könyvtár olvasótermének berendezése 150 000 Ft

.

fggggggggggggggggggggggggg dfg dfg
gggggggg gd gf
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg fg fg

Irodák, osztályok

 

Munkakör

Név

Telefonszám

Email cím

Polgármester

Ujvári László

62/278-222

polgarmester{kukac}balastya{pont}hu

Jegyző

Koczkáné Dr. Szabó Gabriella

62/278-222/113

jegyzo{kukac}balastya{pont}hu

Titkárság, munkaügy

Zánthó Anett

62/278-222/101

titkarsag{kukac}balastya{pont}hu

munkaugy{kukac}balastya{pont}hu

Adóügyek

Horváth-Zsikóné Kiri Mária

62/278-222/103

adougyek{kukac}balastya{pont}hu

Építésügyek

Márkus Rudolf

62/278-222/105

epitesugy{kukac}balastya{pont}hu

Gazdaságvezető

 

Karácsonyiné Kapocsi Zsuzsanna

62/278-222/117

penzugy1{kukac}balastya{pont}hu

Pénzügy

Szemerédiné Szabó Mónika

62/278-222/109

penzugy2{kukac}balastya{pont}hu

Pénzügy

Hegedűs Zsuzsanna

62/278-222/109

penzugy3{kukac}balastya{pont}hu

Pénzügy

Szűcs Csilla

62/278-222/104

penzugy4{kukac}balastya{pont}hu

Pénztár, pénzügy

Szabó Lajosné

62/278-222/118

penztar{kukac}balastya{pont}hu

Szociális és gyermekvédelmi ügyek

Tóth Szilvia

62/278-222/105

szocig3{kukac}balastya{pont}hu

Általános igazgatási ügyek

Mucsi Mihályné

62/278-222/114

szocig2{kukac}balastya{pont}hu

Anyakönyv, hagyatéki ügyek

Szélné Megyeri Krisztina 62/278-222/111

anyakonyv{kukac}balastya{pont}hu

Közfoglalkoztatás

Farkas Aranka

 

62/278-222/120

 

jogasz{kukac}balastya{pont}hu

 

Integrált Szociális Intézmény vezető

Túriné Török Ilona

62/278-222/106

intezmenyvezeto{kukac}balastya{pont}hu

Pályázatírás, Teleház szolgáltatásai

Péterné Bárkányi Tímea

62/278-222/115
 

telehaz{kukac}balastya{pont}hu

Gyermekjóléti szolgálat, családsegítés

Rabovszky-Tasi Beatrix

62/278-222/121

gyjolet{kukac}balastya{pont}hu

 

Művelődésszervező Fodor Tamás 62/255-529

balastya{kukac}balastya{pont}hu

Művelődésszervező

ifj. Tari József

 

 62/255-529

balastya{kukac}balastya{pont}hu

Járási szociális ügyintéző

 Tari József  62/278-222/121 tari.jozsef{kukac}kistelekjaras{pont}csmkh{pont}hu

Ingyenes jogi tanácsadás 

 

Dr. Törzsi Tímea

(ügyfélfogadás hétfőnként)

   
Tanyagondnoki szolgálat Böröcz Lászlóné

Sutkáné Kothencz Julianna

Tari Józsefné

Kocsis Attila

62/278-222/123  
Falugazdász

Halász Zsolt

Halászné Ács Éva

 62/278-222/107  
Fax 

 

62/278-222/116

62/278-320

 
       

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Polgármester

Ujvári László

278-222

Polgármesteri köszöntő

Üdvözlöm Balástya honlapjának látogatóit!

A Balástya Községi Önkormányzat nevében örömmel köszöntöm honlapunkon, amely reményeim szerint segítségére lesz Önnek abban, hogy tájékozódjon Balástya múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Itt minden olyan információt megtalál, amire szüksége lesz ahhoz, hogy megismerje községünk értékeit, látnivalóit, nevezetességeit, üzleti lehetőségeit.

Ha még nem járt nálunk, tapasztalja meg vendégszeretetünket, ismerje meg településünket, és érezze jól magát Balástyán!

A honlap használatához sok örömet kívánok!

 

Ujvári László
polgármester

Közérdekű adatok

Közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

Hivatalos név: Balástya Községi Önkormányzat

Székhely: 6764 Balástya, Rákóczi u. 5.

Postacím: 6764 Balástya, Rákóczi u. 5.

Telefon: 06-62-278-222

Fax: 06-62-278-320

Központi e-mail cím: titkarsag{kukac}balastya{pont}hu

A honlap URL-je: www.balastya.hu

Ügyfélszolgálat: –

Közönségkapcsolati vezető: –

Az ügyfélfogadás rendje:

Hétfő:        7. 30.-12. 00        12.30.-16.00
Kedd:         7. 30.-12. 00        12.30.-16.00
Szerda:            Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök:   Nincs ügyélfogadás 12.30.-16.00
Péntek:       7. 30.-12. 00        12.30.-13.30

Szervezeti struktúra

A szerv vezetői: Polgármester: Ujvári László, Jegyző: Magyar Mihályné, Alpolgármester: Kiss József, Képviselő-testület: Juhász Jenő, Vincze Mihály,  Sári János, Márkus Marianna, Túriné Török Ilona

A szervezeti egységek vezetői:

 

Munkakör

Név

Telefonszám

Email cím

Polgármester

Ujvári László

62/278-222

polgarmester{kukac}balastya{pont}hu

Jegyző

Magyar Mihályné

62/278-222/113

jegyzo{kukac}balastya{pont}hu

Titkárság, munkaügy

Zánthó Anett

62/278-222/101

titkarsag{kukac}balastya{pont}hu

Adóügyek

Horváth-Zsikóné Kiri Mária

62/278-222/103

adougyek{kukac}balastya{pont}hu

Építésügyek

Márkus Rudolf

62/278-222/105

 

Gazdaságvezető

Karácsonyiné Kapocsi Zsuzsanna

62/278-222/117

penzugy1{kukac}balastya{pont}hu

Pénzügy

Hegedűs Zsuzsanna, Szemerédiné Szabó Mónika

62/278-222/109

penzugy2{kukac}balastya{pont}hu

Pénzügy

Szűcs Csilla

62/278-222/104

penzugy4{kukac}balastya{pont}hu

Pénztár, pénzügy

Szabó Lajosné

62/278-222/118

penztar{kukac}balastya{pont}hu

Szociális és gyermekvédelmi ügyek

Tóth Szilvia

62/278-222/105

szocig3{kukac}balastya{pont}hu

Általános igazgatási ügyek

Mucsi Mihályné

62/278-222/114

szocig2{kukac}balastya{pont}hu

Közfoglalkoztatás

Farkas Aranka

62/278-222/120

jogasz{kukac}balastya{pont}hu

Integrált Szociális Intézmény vezető

Túriné Török Ilona

62/278-222/106

intezmenyvezeto{kukac}balastya{pont}hu

Pályázatírás, Teleház szolgálatásai

Péterné Bárkányi Tímea

62/278-222/115

telehaz{kukac}balastya{pont}hu

Gyermekjóléti szolgálat, családsegítés

Rabovszky-Tasi Beatrix

62/278-222/121

gyjolet{kukac}balastya{pont}hu

Művelődésszervező

Fodor Tamás

62/255-529

balastya{kukac}balastya{pont}hu

Járási szociális ügyintéző

Tari József

62/278-222/121

tari.jozsef{kukac}kistelekjaras{pont}csmkh{pont}hu

Ingyenes jogi tanácsadás

Dr. Törzsi Tímea

(ügyfélfogadás hétfőnként)

   

Tanyagondnoki szolgálat

Tari Józsefné

 62/278-222/123  
 

Böröcz Lászlóné

   
 

Sutkáné Kothencz Julianna

   
 

Kocsis Attila

   
Fax     62/278-222/116

62/278-320

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Polgármester

Ujvári László

278-222

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Polgármester

Ujvári László

278-222

1.2 A felügyelt költségvetési szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve, székhelye, elérhetősége:

Balástyai Csudavilág Óvoda és Bölcsőde

6764 Balástya, Széchenyi u. 3.

 

Gémes Eszter Közösségi Könyvtár Balástya

6764 Balástya, Rákóczi u. 32.

 

Balástyai Integrált Szociális Intézmény

6764 Balástya, Rákóczi u. 5.

 

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége, ügyfélfogadásának rendje

1.3 Gazdálkodó szervezetek

Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége, amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

Vadásztanya Kft.
Székhely: 6764 Balástya, Széchenyi u. 1.
Levelezési cím: 6764 Balástya, Széchenyi u. 1.
Tel.: 62/278-520

A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása: vendéglátás

A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve: Ujvári László

A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 100%

1.4 Közalapítványok

Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja:

Balástyáért Közalapítvány

A fentiek szerinti közalapítványok székhelye:
6764 Balástya, Rákóczi u. 5.

A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása:

Kezelő szerve a kuratórium

A kuratórium tagjai: Jójárt Erzsébet, Juhász Andrásné, Kardos Erzsébet, Fekete Katalin, Gömöriné Kordás Gabriella, Gombos Pál, Márkus Marianna, Kormányosné Rudner Edit, Kocsisné Benkő Beáta, Molnárné Virágh Éva, Rabi Edit Éva, Krasznai Zoltán, Szél Nóra, Péterné Bárkányi Tímea, Dékány Anita, Dékány Péter

1.5 Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

Balástyai Újság
Ingyenes Önkormányzati havilap

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége

Balástyai Újság
Ingyenes Önkormányzati havilap
Kiadó: Balástya Község Önkormányzata
Telefon: 62/278-222
Felelős szerkesztő: Illin Klára
Telefon: 06 (30) 345-5053
E-mail: mediairoda{kukac}invitel{pont}hu
Nyomda: Innovariant Nyomdaipari Kft.
6750 Algyő, Ipartelep 4.
nyomda{kukac}innovariant{pont}hu
Telefon: +36 62/493-626, +36 62/493-638
Fax: +36 62/493-914

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve: Illin Klára

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv hivatalos neve, székhelye, elérhetősége, honlapjának címe

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Jogi és Hatósági Főosztály
Székhely: 6741 Szeged, Rákóczi tér 1.
Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 1096.
Dr. Bangha Ágnes
Főosztályvezető
Tel.: 62/680-683
e-mail: info{kukac}csongrad{pont}gov{pont}hu
honlap: www.csmkh.hu

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége, ügyfélfogadásának rendje

Ügyfélfogadás rendje: A megyei kormányhivatal valamennyi főosztályának, osztályának kijelölt ügyintézője(i) a hét minden munkanapján munkaidőben fogadják az ügyfeleket.
A vezetői megbízatású kormánytisztviselők ügyfélfogadási rendje:
A hivatalvezető ügyfélfogadása: minden hónap első keddjén 9.00 órától 12.00 óráig tart. A főtitkár ügyfélfogadása: minden szerdán 9.00 órától 12.00 óráig tart.
A főosztályvezetők ügyfélfogadása:
•    A hivatali ügyfélfogadással egyező időpontban fogadják az ügyfeleket.
A főosztályvezető-helyettesek és az osztályvezetők:
•    A hivatali ügyfélfogadással egyező időpontban fogadják az ügyfeleket.
A kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló szervezeti egységek vezetői gondoskodnak arról, hogy az önkormányzati tisztségviselők és képviselők, valamint a helyi és területi közigazgatási szervek közt- és kormánytisztviselői soron kívül, illetve előre egyeztetett időpontban kereshessék fel a Hivatalt.

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat-, és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 

Balástya Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 2/2015. (II. 10.) rendelet.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

Rendezvények, ezen belül hagyományőrző kulturális rendezvények (pl. falunap, búcsú, böllérnap), valamint sportrendezvények. Településfejlesztés, településrendezés.

2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv neve

A szociális célú települési támogatások megállapítása a Szociális Bizottság és a Polgármester hatáskörébe tartozik.

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

Balástya község közigazgatási területe

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

> Dokumentumtárban találhatók

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv 29. § (1) szerint megállapított illeték. Első fokú közigazgatási hatósági eljárás esetén 3000 forint.

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv-ben foglaltak szerint.

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím, ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

6764 Balástya, Rákóczi u. 5.

Az ügyfélfogadás rendje:

Hétfő:        7. 30.-12. 00        12.30.-16.00
Kedd:         7. 30.-12. 00        12.30.-16.00
Szerda:            Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök:   Nincs ügyélfogadás 12.30.-16.00
Péntek:       7. 30.-12. 00        12.30.-13.30

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

Dokumentumtár

2.3 Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

1. Hulladékkezelés

2. Kéményseprő-ipari közszolgáltatás

3. Temetkezési szolgáltatás

4. Ivóvíz-, szennyvíz-, csapadékvíz elvezetés

5. Közterület fenntartás

6. Lakásgazdálkodás

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

1. Hulladékkezelés: hulladék gyűjtése, elszállítása, ártalommentes elhelyezése

2. Kéményseprő-ipari közszolgáltatás: kémények ellenőrzése, tisztítása

3. Temetkezési szolgáltatás: teljeskörű temetkezésii szolgáltatás

4. Ivóvíz-, szennyvíz-, csapadékvíz elvezetés: egészséges ivóvíz biztosítása, szennyvízelvezetés, tisztítás, csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése, karbantartás

5. Közterület fenntartás: tisztántartás, park gondozás, felújítás

6. Lakásgazdálkodás: lakások bérbeadása

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

1. Hulladékkezelés: 18/2013. (XII. 20.) rendelet a települési hulladékgazdálkodásról.

2. Kéményseprő-ipari közszolgáltatás: 1/2013. (I. 31.) rendelet, a 15/2014. (XII. 12.) rendelettel egységes szerkezetben.

3. Temetkezési szolgáltatás: 5/2012 (III. 28.) rendelet. – Kegyeleti közszolgáltatási szerződés a Kisteleki Temető Üzemeltető Kft.-vel. (Kistelek, József A. u. 33.)

4. Közterület fenntartás: 15/2009 (XII.16.) egységes szerkezetben 8/2008 (VI.01.), 18/2007 (XI.30.)

5. Lakásgazdálkodás: 2/2011 (II.01.) Önkormányzati bérlakások bérleti díjairól

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

2.4 A szerv nyilvántartásai

A közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásokról a 1992. LXIII. tv. 28. § (1) bekezdésében szereplő adatok

A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

2.5 Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei: –

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása: –

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja: –

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye –

2.6 Döntéshozatal, ülések

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés módja: nyilvános ülések, szükség szerint zárt ülés.

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabálya: SZMSZ (2/2015. (II. 10.) rendelet Balástya Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

A testületi szerv ülésének helye: 6764 Balástya, Rákóczi u. 5.

A testületi szerv megtartott üléseinek ideje

A testületi szerv tervezett üléseinek ideje: minden hónap utolsó keddi napján

A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje: nyilvános ülések

A testületi szerv üléseinek napirendje:

1. polgármesteri beszámoló

2. aktuális ügyek

3. Egyéb előterjesztések, javaslatok, interpellációk

A testületi szerv döntéseinek felsorolása

2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A testületi szerv döntéseinek felsorolása

A testületi szerv döntéshozatalának dátuma

A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai

Az Eitv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek felsorolása, egyeztetés állapota

A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések felsorolása

Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításainak indokairól

2.8 Pályázatatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok felsorolása

3/2018. (I. 31.) rendelet a helyi lakáscélú támogatásról.

2.9 Közérdekű adatok igénylése

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés módja

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

A testületi szerv ülésének helye

A testületi szerv megtartott üléseinek ideje

A testületi szerv tervezett üléseinek ideje

2.10 Közzétételi listák

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés módja

falugyűlés, közmeghallgatás 

III. Gazdálkodási adatok

3. 1 A működés törvényessége, ellenőrzése

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó -vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai    Üvegzseb

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

A működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

3.2 Költségvetések, beszámolók

Éves költségvetések

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

A költségvetés végrehajtása

A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

3.3 Szerződések, támogatások, egyéb kifizetések

A foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma

A vezetők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege és átlagos mértéke

A vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege és átlagos mértéke

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Támogatások
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helyére

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a külön jogszabályban meghatározott értékű -árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jogátadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, időtartama
Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei